ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Χρυσοστόμου τοῦ Θεοφιλεστάτου καί θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς ἁγιοτάτης Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας, ἡμῶν δέ πατρός καί ποιμενάρχου πολλά τά ἕτη.


Τα Τελευταία Νέα