"Άγιος Σωσθένης" - Ρουμπάλε

Γυμνάσιο (4ετές) στό Ρουμπάλε. Διευθυντής Αιδ. π. Παύλος Καγκόμα, εκπρόσωπος Επισκοπής Παρασκευή Μοναχή, Θεολόγος Ιωάννης Τούμπα, μαθητές 200, καθηγητές 17.
Οικοτροφεία αγοριών και κοριτσιών.
Υπότροφοι Επισκοπής 54.