Κείμενα - Ομιλίες

Ὁ διάβολος ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἄγγελος πού δημιούργησε ὁ Θεός. Ὅμως ἀπό ἐγωϊσμό ἐπανάστησε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀμέσως ἀπό ἄγγελος ἔγινε διάβολος. Ἀπό φωτεινός ἔγινε σκοτεινός. Ὁ διάβολος εἶναι ἕνας πεσμένος ἄγγελος.