Ἕνας Γάμος, μία Ἔνωση δύο ἀνθρώπων, μία Ἱεροσύνη!!!

2022-07-22

Νυμφεύεται τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του!

Βοηθείστε μας μέ το ποσό τών 650€ νά κτιστεί καί νά εὐλογηθεί ὁ γάμος του ἱεροσπουδαστή μας Ἰωσήφ καί τῆς Μαρίας που θά ἔλθουν νά ἐνωθοῦν μέ τά ἱερά δεσμά του γάμου, τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου 2022. Εἴσθε ὅλοι καλεσμένοι.

Ὁ Ἱεροσπουδαστής μας Ἰωσήφ συντόμος θά εἰσέλθει στήν πρώτη βαθμίδα τῆς Ἱεροσύνης (Διάκονος).

ΑΡ.ΛΟΓ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

326/6042130

IBAN GR1701103260000032660421630

SWIFT: ETHNGRAA