Ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου!!!

2022-07-17

Κατέφθασαν καί νέες ἐνισχύσεις ἐθελοντικῆς διακονίας στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἐπισκοπῆς μας, η Ἀρετή νοσηλεύτρια καί ἡ Στεφανία φοιτήτρια ἀπό Λάρισα.