2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΚΑΣΙΚΙΖΙ, 18-20 ΜΑΙΟΥ 2022!!!

2022-05-21

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ
ΚΑΣΙΚΙΖΙ, 18-20 ΜΑΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ: «Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθε πρός με» (Λουκ. 18,16)

«Εὐλογημένη συνάντηση, γεμάτη Ἅγιο Πνεῦμα» χαρακτήρισε ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας Χρυσόστομος τό 2ο Σεμινάριο Κατήχησης πού ὁργανώθηκε στήν Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας, 18-20 Μαΐου, στό Ἱεραποστολικό-Κατασκηνωτικό Κέντρο «ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ» στό Κασίκιζι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί τή συμμετοχή τῶν Κατηχητῶν ἀπό ὄλη τήν Ἐπισκοπή.

Οἱ Κατηχητές αὐτοί ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ δύο χρόνια, στήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Κασίκιζι (2000-2012) καί στήν Πατριαρχική Σχολή Ἀλεξανδρείας (2009-2013) καί ὑπηρετοῦν ἐθελοντικά ὡς Κατηχητές στίς Ἐνορίες. Κάποιοι πῆγαν στίς Σχολές αὐτές μέ τήν διάθεση νά ἱερωθοῦν καί κάποιοι ἄλλοι νά διακονήσουν στό Ἱεραποστολικό καί τό Λειτουργικό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν.

Τά θέματα πού παρουσιάσθηκαν καί συζητήθηκαν ἦταν :

Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ

«Ἡ ἀξιοποίηση τῶν Κατηχητῶν στήν Ἱερωσύνη» ἦταν τό πρῶτο θέμα πού ἀνέπτυξε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος. Στή ὁμιλία του κάλεσε ὅσους θέλουν νά ἱερωθοῦν καί δηλώσουν τή διάθεση τους στούς πνευματικούς, οἱ ὁποῖοι θά τούς δώσουν τή συμμαρτυρία γιά νά ἱερωθοῦν. Ἀνεφέρθηκε στά προσόντα πού πρέπει νά ἔχει ὁ ὑποψήφιος γιά τήν ἱερωσύνη καί κωλύματα πού δέν πρέπει νά ἔχει καί τόν ἐμποδίζουν τήν προσέλευση πρός τήν ἱερωσύνη.

Στή συνέχεια πέρασαν ὅλοι οἱ Κατηχητές ἀπό τούς πνευματικούς πατέρες π. Λουκᾶ καί π. Ἰάκωβο, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τό ἱερό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, θά προτείνουν, ποιοί θά προχωρήσουν πρός τήν ἱερωσύνη.

Ὁ Ἐπίσκοπος τούς ἐνημέρωσε, ὅτι ὅλοι ὅσοι θά χειροτονηθοῦν, θά περάσουν ἀπό ἕνα ταχύρρυθμο σεμινάριο 6 μηνῶν, γιά νά φρεσκάρουν τά θεωρητικά καί τά πρακτικά τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς καί Ἱεραποστολικῆς.

Β. Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

«Ἡ Κατήχηση τῶν νέων», ἧταν ἡ δεύτερη εἰσήγηση τοῦ Ἐπισκόπου πρός τούς Κατηχητές. Προϋπόθεση γιά τήν κατήχηση εἶναι

1. Ἡ ἀγάπη γιά παιδιά καί τούς νέους. Παρουσίασε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τά παιδιά, πού θά πρέπει νά εἶναι πρότυπο γιά τούς Κατηχητές,

2. Σημασία στό μάθημα, τό ὁποῖο προετοιμάζεται, μέ μελέτη καί ἐκμάθηση.

3. Ἡ ὀργάνωση τοῦ μαθήματος μέ τήν ὀργάνωση τοῦ χώρου, τήν καταγραφή τῶν ὀνομάτων, τόν ἔλεγχο παρουσίας.

4. Ἡ πρόσκληση τῶν μαθητῶν στήν Θ. Λειτουργία καί τήν Κατήχηση στήν Ἐνορία.

Ἡ Κατήχηση ξεκινᾶ μέ τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα καί συνεχίζεται στήν Ἐνορία.

Τά παιδιά πού παρακολουθοῦν τήν κατήχηση στή συνέχεια προτείνονται γιά τήν συμμετοχή τους στήν Κατασκήνωση τῆς Ἐπισκοπῆς.

Ἰδιαίτερα παιδαγωγοῦνται ὀρθόδοξα οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές, πού φοιτοῦν στά δύο Γυμνάσια «ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΘΕΝΗΣ» καί «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

  • Συμμετέχουν στήν κατήχηση στό Σχολεῖο ἀπό τόν Θεολόγο τῆς Ἐπισκοπῆς
  • Κάθε ἀπόγευμα συγκεντρώνονται, προσεύχονται καί μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή
  • Διδάσκονται κάθε Τετάρτη ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί μαθαίνουν νά ψάλλουν
  • Συμμετέχουν κάθε Κυριακή στή Θεία Λειτουργία, ὅπου συμψάλλουν καί κοινωνοῦν.

Πρότεινε στούς Κατηχητές νά ἀναλάβουν μαζί μέ τούς ἱερεῖς τήν διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν στούς μαθητές τῶν Γυμνασίων τῆς Ἐνορίας τους. Τούς ἔδωσε μάλιστα γιά βοήθημα, τό βιβλίο «Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ» τοῦ Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Χατζηγιάγκου ἀπό τήν Μητρόπολη Φλωρίνης πού ἐξέδωσε στά Σουαχίλι Ἅγιος Ἀρούσας Ἀγαθόνικος καί περιέχει ὁλόκληρη τῆς δογματική κατήχηση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό τριήμερο τῆς διαμονῆς τους στό ἱεραποστολικό Κέντρο οἱ παρόντες κατηχητές συμμετεῖχαν στό καθημερινό Λειτουργικό πρόγραμμα, τήν κοινοβιακή ζωή καί τήν μεταξύ τους ὠφέλιμη ἐπικοινωνία.

Ἀποκορύφωμα τῆς εὐλογίας ἦταν ἡ Θεία Λειτουργία- ὁ ούρανός στή γῆ, στήν ὁποία συλλειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπος μέ τούς Ἱερεῖς καί μαζί μέ τούς κατηχητές, πού ἔψαλλαν μέ τήν ψυχή τους.

Ὅλοι ἐξέφρασαν τήν «ἀνείπωτη» χαρά, γιά τήν ἀξιοποίηση τους ἀπό τήν Ἐπισκοπή, ἄλλους σάν Ἱερεῖς καί ἄλλους σάν Κατηχητές.

«Ἐν ἐνί στόματι καί μιᾶ καρδίᾳ» δεχόμαστε τό κάλεσμα καί παραμένουμε πιστοί διάκονοι, γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.