2ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ!!!

2022-05-19

      Ξεκίνησε στό Ἱεραποστολικό - Κατασκηνωτικό Κέντρο "ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ" τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζα νίας, τό τριήμερο 18-20 Μαϊου 2022 τό 2ο Σεμινάριο Κατήχησης μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Χρυσοστόμου καί τή συμμετοχή τῶν Κατηχητῶν ἀπό ὄλη τήν Ἐπισκοπή.

Οἱ Κατηχητές αὐτοί ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ δύο χρόνια,

43 ἄτομα στήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Κασίκιζι (2000-2012) καί,

12 ἄτομα στήν Πατριαρχική Σχολή Ἀλεξανδρείας ( 2009-2013).

Τά θέματα εἶναι δύο:

1. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν Κατηχητῶν στήν Ἱερωσύνη καί,

2. Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης κατήχησης στήν Ἐνορία, καί στά Σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.

Στην συνέχεια οἱ φωτογραφίες ἀπό τόν Ἁγιασμό και τήν ἔναρξην καθώς καί ἀπό κάποια συνεδρίαση.