5. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2022-09-22

5. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

α. Ὁ Κύριος αὐξάνει τήν Ἐκκλησία Του.

Ναί. Δέν αὐξάνουν τά ἔργα μας τήν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός αὐξάνει καί μᾶς καί τήν Ἐκκλησία Του. Ὁ Παῦλος φύτεψε, «ὁ Ἀπολλώς πότισε, αὐτός ὅμως πού φέρνει τήν αὔξηση εἶναι ὁ Θεός. Ὥστε οὔτε αὐτός πού φυτεύει εἶναι κάτι, οὔτε αὐτός πού ποτίζει, ἀλλά ἐκεῖνος πού φέρνει τήν αὔξηση εἶναι ὁ Θεός». (Α΄ Κορ. 3,6-7)

Οἱ ποιμένες εἴμαστε «ἁπλῶς ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγοῦμε τούς ἀνθρώπους στήν πίστη» (3,6). Εἴμαστε «Θεοῦ συνεργοί», «ὑπηρέτες Χριστοῦ», «οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ» (4,1) .

β. Ἡ αὔξηση γίνεται μόνη της.

Στήν φυσική αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀποστόλή μας δέν εἶναι νά αὐξήσουμε ἐμεῖς τήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά μειώσουμε τά ἐμπόδια γιά τήν αὔξηση, πού προέρχονται ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό μᾶς λέει ὁ Κύριος στό κατά Μάρκον ἐρμηνεύοντας τήν παραβολή τοῦ σπορέως. «Ἡ γῆ καρποφορεῖ ἀπό μόνη της».

Ἐμεῖς ἔχουμε σάν ἔργο νά σπείρουμε καί νά θερίσουμε.

Πολύ μᾶς βοηθᾶ τό παράδειγμα μέ τό κάρο μέ τούς τετράγωνους τροχούς. Πρέπει οἱ ποιμένες νά ἀνακαλύπτουμε τούς στρογγυλούς τροχούς. Νά καταλάβω δηλαδή ποιά εἶναι ἡ δουλειά ἡ δική μου καί ποια ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, αὐτό πού εἶναι τοῦ Θεοῦ, πᾶμε νά τό κάνουμε ἐμεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία καί δέν κάνουμε αὐτό πού ἐμεῖς πρέπει νά κάνουμε.

Ἐπειδή δέν πιστεύουμε στόν Χριστό γιά ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας, περιμένουμε λίγα ἀπ' Ἐκεῖνον και κάνουμε λίγα γιά χάρη Του.

Πολλές φορές «πιεζόμαστε» καί πιέζουμε, ἔχοντας τετράγωνους τροχούς, στή λαχτάρα νά δοῦμε ἀποτελέσματα.

Βέβαια, ὅπως ἡ καρποφορία στή φύση, ἔτσι καί ἡ καρποφορία στήν Ἐκκλησία θέλει χρόνο. «Καρποφορεῖ ἐν ὑπομονῇ» λέει ὁ Κύριος.

Χαρακτηριστικό τῶν τετράγωνων τροχῶν εἶναι ἡ πίεση, τό ἄγχος. Ἐνῶ τῶν στρογγυλῶν τροχῶν εἶναι ἡ χαρούμενη διακονία, πού σημαίνει πιό ὥριμη καί πιό ἀποτελεσματική. Χαρά καί ὑπομονή τά χαρακτηριστικά τῆς ἐργασίας μας.

Ἄς διακρίνουμε τί εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ καί ποιά τά ἔργα τά δικά μας.

«Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα, πῶς μεγαλώνουν» (Ματθ. 7, 28).

Ὁ Θεός ἔχει βάλει στόν κάθε πιστό τήν δύναμη Του καί στόν ποιμένα τήν χάρη Του. Αὐτή πρέπει νά ἀξιοποιήσει, γιά νά ἀπελευθερωθοῦν οἱ δυνάμεις τῆς αὔξησης πού ἔδωσε ὁ Θεός.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

(Το παρόν αποτελεί τμήμα εισηγήσεως του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπα και Δυτικής Τανζανίας κ.κ. Χρυσοστόμου)