7. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2022-09-25

7. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

β΄. Ὁ πολλαπλασιασμός

Ἡ αὔξηση εἶναι βέβαια καί νοοτροπία πρόθεσης 2+2+2.

Ἡ πραγματική αὔξηση εἶναι ἡ νοοτροπία πολλαπλασιασμοῦ 2Χ2Χ2

Ὁ πραγματικός καρπός μιᾶς μηλιᾶς, δέν εἶναι ἕνά ἄλλο μῆλο, ἀλλά μιά ἀκόμη μηλιά.

Ὁ πραγματικός καρπός ἑνός ἡγέτη δέν εἶναι οἱ ὀπαδοί, ἀλλά νέοι ἡγέτες.

Ἔτσι μᾶς ἔμαθε ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, νά εἶστε πολλαπλασιαστές, δημιουργεῖτε πολλαπλασιαστές.

Ὄχι μόνο πόσο αὔξησες τό Ἐκκλησίασμα, τούς προσερχομένους στήν ἐξομολόγηση, τούς συμμετέχοντες στή Θεία Κοινωνία, ἀλλά πόσους νέους ποιμένες, στελέχη ἔβγαλες.

Ὁ παπᾶς νά βγάζει παπᾶ, νά ἀφήνει διάδοχο.

γ΄. Ἀξιοποίηση εὐκαιρῶν πού δίνει ὁ Θεός

Στό σέρφιγκ ἀξιοποιεῖς τό κύμα πού ἔρχεται. Στή διαποίμανση ἡ ἱκανότητα νά γλυστρᾶς πάνω σέ κύματα πού δημιουργεῖ ὁ Θεός.

Ἡ δική μας εὐθύνη δέν εἶναι νά δημιουργήσουμε κύματα, ἀλλά νά ἀναγνωρίσουμε πῶς έργάζεται ὁ Θεός μέσα στόν κόσμο καί νά συνεργαστοῦμε μαζί Του.

Νά ἀξιοποιήσουμε τά κύματα.

Καί τότε ὁ Θεός μᾶς στέλνει περισσότερα. Ὁ Θεός δημιουργεῖ ἀλλεπάλληλα κύματα ἀνθρώπων πού εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν τό Εὐαγγέλιο.

Ἐδῶ ἡ σωστή ἐρώτηση δέν εἶναι «τί θα φέρει ἡ αὔξηση στήν Ἐκκλησία μας;», ἀλλά «τί ἐμποδίζει τήν Ἐκκλησία μας νά αὐξηθεῖ».

Τό ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας εἶναι νά ἀναγνωρίζει καί νά θεραπεύει τίς ἀσθένειες πού ἐμποδίζουν τήν αὔξηση, νά ἀπομακρύνει τά ἐμπόδια.

Ἄρα τό βασικό μας ζήτημα δέν εἶναι ἡ αὔξηση, ἀλλά ἡ ὑγεία τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ὑγιεῖς Ἐκκλησίες δέν χρειάζονται τεχνάσματα, αὐξάνονται μόνες τους.

Οἱ ποιμένες εἶναι οἱ βασικότεροι ἀνθρώπινοι παράγοντες στήν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀποτελεῖ μεγάλο προνόμιο, ἀλλά καί εὐθύνη, νά εἶσαι ποιμένας σέ μιά τοπική Ἐκκλησία.

Ἡ ἠθική κατάπτωση τῆς κοινωνίας μας, γιά τήν ὁποία ἔχουμε εὐθύνη, εἶναι μιά πρόκληση γιά ἱεραποστολή ἐδῶ. Ὁ Κύριος μᾶς ἀνοίγει νέο πεδίο μάχης. Νά θυμόμαστε πάντα. Ὁ Χριστός πέθανε γι' αὐτούς πού δέν εἶναι μαζί μας.

Ὁ σέρφερ, ὅταν χαθεῖ μές τό κύμα, δέν τά παρατᾶ. Παλεύει μέ χέρια καί πόδια γιά νά ξανανέβει στό ἄλλο κύμα. Ἔχει ἐπιμονή. Ἄν ἔχουμε χαθεῖ μεσ' τά κύματα τῆς ἀπιστίας, ἀδιαφορίας, ἀνηθικότητός, μέ τήν ἐπιμονή μας, θά ξανανεβοῦμε. Θά χρησιμοποιήσουμε τά κύματα αὐτά, πού δημιουργεῖ ὁ Θεός στόν κόσμο, πού ἴσως εἶναι καλύτερα, γιά νά ἀνεβοῦμε πάνω τους.

Ὁ διωγμός «ἐπί Στεφάνου» ἔγινε ἡ αἰτία νά ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή στήν Ἐκκλησία.

Ὁ διωγμός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Μακαρίου ἔγινε αἰτία νά ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή στήν Ἀνατολική Ἀφρική.

Θέλετε ἀναζωπύρωση; Τότε προσευχηθεῖτε γιά διωγμό.

Ἔτσι μᾶς ἔχει πεισμώσει τό πισώπλατο μαχαίρωμα τῶν Ρώσων στήν Ἀφρική. Οἱ ἀνεμογεννήτριες μεταμορφώνουν τόν ἄνεμο σέ χρήσιμη ἐνέργεια, τόν ἡλεκτρισμό.

δ΄. Βιωσιμότητα

Κάθε καρπός ἔχει μέσα του καί τόν σπόρο γιά ἀναπαραγωγή.

Ὁ Κύριος ἐκπαίδευσε τούς μαθητές Του διακονώντας τούς ἀνθρώπους.

Ἐκπαιδεύοντας τούς ἀνθρώπους, διακονεῖς τήν βιωσιμότητα, τή συνέχεια.

Σύμφωνα μέ τό ρητό «μή δώσεις ἕνα ψάρι, ἀλλά μάθε τον νά ψαρεύει».

ε΄. Ἡ συμβίωση.

Εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς χρυσῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου «ἀγάπα τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτό σου».

Δέν ὑπάρχει μονοκαλλιέργεια, οὔτε ἀνταγωνισμός στή φύση.

Ἡ ἡγεσία πρέπει νά φροντίζει γιά τήν ἀρμονία τῶν ταλέντων, τῶν ἰκανοτήτων, τῶν ἐνδιαφερόντων.

Δέν μποροῦμε νά ζήσουμε μόνοι μας, οὔτε μόνο ἐμεῖς ἔχουμε ἀξία.

στ΄. Καρποφορία.

Ὁ Κύριος λέει ὅτι «ἕνα καλό δένδρο κάνει καλούς καρπούς». «Τούς δέ ψευδοπροφῆτες θά τούς καταλάβετε ἀπό τά ἔργα τους». (Ματθ. 7,16)

Εἶναι πολύ σημαντικό νά ἔχουμε σκοπό στό ποιμαντικό μας ἔργο. Ὁ σκοπός πρέπει νά εἶναι τό σημεῖο ἐκκίνησης. Ὁ σκοπός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό σκοπό πού ἔβαλε ὁ Χριστός στήν Ἐκκλησία Του.

Πρέπει, λοιπόν, νά σχεδιάσουμε τί καρπό θέλουμε ἐκ τῶν προτέρων, ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀνθρώπους πού θά πιστέψουν στόν Χριστό. Ἄν κάτι δέν καρποφορεῖ, τό κόβουμε. Τό σταματᾶμε. Χρειάζεται και τό κλάδεμα λέει ὁ Ἰωάννης (15, 1-4)

Αὐτούς τούς κανόνες τούς ἔχει βάλει ὁ Κύριος γιά τήν Ἐκκλησία Του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

(Το παρόν αποτελεί τμήμα εισηγήσεως του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπα και Δυτικής Τανζανίας κ.κ. Χρυσοστόμου)