*Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ*

2023-11-02

Στόν σημερινό ἐορτάζοντα Ναό τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ στό Κίτουε τῆς Κυέρουας τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος μέ τή συμμετοχή τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς καί πολλῶν πιστῶν. Στό κήρυγμα του ὀ Ἐπίσκοπος παρουσίασε τό βίο τοῦ Ὁσίου Δαβίδ καί τόνισε "_τή σημασία τοῦ μοναχισμοῦ γιά τήν Ἐκκλησία. Ἐξήγησε τί σημαίνει μοναχός καί ποιά εἶναι ἡ ζωή του, ὅπως τήν βίωσε ὁ Ὅσιος Δαβίδ_". Τόνισε δέ, ὅτι "_ἡ σημερινή Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἔκτισε δύο Ναούς στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας ἐπί ἠγουμενίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Κυρίλλου καί ἐπί Ἐπισκόπου Ἱερωνύμου. Τό Ναό τοῦ Ὁσίου Δαβίδ στό Κίτουε καί τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στό Ἰκόντο_". Στό τέλος ἀναφέρθηκε στή γνωριμία του μέ τόν Ὅσιο Ἱάκωβο πού ἄνέδειξε ἡ Μονή, καί τά θαύματα πού ἐπετέλεσε στήν Ἐπισκοπή τό καλοκαίρι τοῦ 2021. Γιά τό λόγο αὐτό καί ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός τήν Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου στή Μουάνζα ἀφιερώθηκε στόν Ὅσιο Ἱάκωβο. Τόνισε δέ ὅτι ἡ Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ εἶναι ὁ μεγάλος εὐεργέτης τῆς Ἐπισκοπῆς, που ζητᾶ μιμητές.