ΑΓΙΕ ΕΥΜΕΝΙΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΟΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟY

2022-06-10

    Ἡ Ἔκκληση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κ. Χρυσοστόμου.

   Στήν Μπουγάζα τῆς Κυέρουα, πρίν 6 μῆνες ἔγινε Ἱεραποστολή καί βαπτίσθηκαν 50 ψυχές στήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Ὅμως δέν ἔχουν Ναό.

    Τελευταία οἱ προβατόσχημοι λύκοι πού ἦλθαν ἀπό Ρωσία ἔκαναν ἐπίθεση καί θέλουν νά "θύσουν καί νά ἀπωλέσουν". Ἐπισκέφθηκα τήν Ἐνορία, καί ἡ πρόταση τοῦ Ἐφημερίου καί τῶν χριστιανῶν εἶναι, ἄμεση ἀγορά οίκοπέδου γιά τήν ἀνέγερση ἔστω καί πρόχειρης Ἐκκλησίας.

Ὅποιος κάνει πρῶτος τόν Ναό θά κερδίσει καί τούς χριστιανούς.

Μετά ἀπό σκέψη καί προσευχή ἀποφασίσαμε νά ἀφιερώσουμε τήν Ἐνορία αὐτή καί τόν Ναό πού θά κτισθεῖ, στόν νέο Ἅγιο Ἀνάργυρο Ἱατρό τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ὅσιο Εὐμένιο τό λεπρό.

Ἔχω ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν νέο Ἅγιο, διότι στά φοιτητικά μου χρόνια στήν Ἀθῆνα, πήγαινα στόν Ἅγιο στό Λεπροκομεῖο καί ἔψελνα καί εἶχα προσωπική ἐμπειρία τῆς ἁγιότητος του. Τόν θεωροῦσα Ἅγιο ἀπό τότε καί ἦλθε ἡ Ἐκκλησία μας καί τό ἐπιβεβαίωσε.

Ἰδιαίτερο σεβασμό στόν Ὅσιο Εὐμένιο ἔχει καί ὁ Πατριάρχης μας κ. Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος δωσε τό ὄνομα του σέ μοναχική κουρά, πού ἔκανε στήν Ἀροῦσα.

ΕΚΚΛΗΣΗ

Χρειαζόμαστε ἄμεσα 1100 Εὐρώ γιά νά ἀγοράσουμε τό οἰκόπεδο καί νά προλάβουμε τήν ζημιά στήν Ἐκκλησία μας.

Ὅποιος θέλει μπορεῖ νά καταθέσει στόν Λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης 326/60421630, IBAN GR 1701103260000032660421630.