ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

2022-12-09

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μέ πολλή λύπη ἀποχαιρετήσαμε σήμερα στό ἀεροδρόμιο τῆς Μπουκόμπας τήν ἀδ. Παρασκευή ἀπ΄ τή Μονή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας καί τήν κ. Γεωργία, οἱ ὁποῖες μετά ἀπό δύο χρόνια ἱεραποστολικῆς προσφορᾶς ἐπιστρέφουν στήν πατρίδα. Ἡ προσφορά τους ἀνεπανάληπτη. Ἡ θυσία τους παραδειγματική. Καί ἡ ἀγάπη τους ἀληθινή. Ἤδη οἱ ἰθαγενεῖς ἀδελφοί μας τίς ἀναζητοῦν. Πρόσφεραν μέ τόν τρόπο τους καί προπάντων μέ τήν ἀφοσίωση τους. Καί' γώ ἔμεινα μόνος! Ἐλπίζω τό παράδειγμα τους νά τό ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι ἀδελφοί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική πατρίδα. Θά τίς ἀναζητῶ στά ἄδεια δωμάτια τοῦ Ἐπισκοπείου καί στούς Ἰεραποστολικούς δρόμους, πού βαδίσαμε μαζί γιά δύο χρόνια. Ἔλεγαν: -Νά μή μείνει μόνος ὁ Γέροντας. Ἦταν σημαντική ἡ παρουσία τους στά πρῶτα δύο χρόνια τῆς ἐγκατάστασης, μέχρι νά δημιουργηθοῦν οἰ ἰθαγενεῖς συνεργᾶτες. Δημιουργήθηκαν ντόπιοι συνεργᾶτες, ἀφοῦ μέ τό παράδειγμα τούς ἐνέπνευσαν οἱ δύο συνοδοιπόροι μου. Καλή ἐπιστροφή στήν γαλάζια πατρίδα καί ἡ πόρτα τῆς Ἐπισκοπῆς εἶναι ἀνοιχτή καί γιά τίς ἴδιες καί γιά ἄλλες...

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Αναχώρησαν σήμερα μαζί μέ τίς δύο συνεργάτιδες καί οἱ τρεῖς ἐπισκέπτριες ἐθελόντριες, Ἑλένη Ματρατζῆ (δικηγόρος), Βαρβάρα Κορωναίου (ἱατρός) καί Κυριακή Στυλιανίδου (ἐπιχειρηματίας). Ἡ ἐπίσκεψη τους μᾶς τόνωσε καί ἔγινε αἰτία νά ὀργανωθοῦν ποικίλες ποιμαντικές καί κοινωνικές δράσεις. Γνώρισαν τό ἔργο πού, χάριτι Θεοῦ ἐπιτελεῖται ἐδῶ, καί ἐλπίζουμε νά γίνουν πρεσβευτές στό περιβάλλον τους, γιά τήν εὐαισθητοποίηση τῶν πατριωτῶν μας μέ τήν ἱεραποστολή ἐκτός, ἔστω καί ἐντός Ἑλλάδος.