ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ!

2022-12-25

Μέρα ἀναγέννησης τῶν νέων 60 χριστιανῶν ἦταν ἡ σημερινή μέρα τῆς Γέννας τοῦ Σωτῆρας μας Χριστοῦ, πού βαπτίσθηκαν στή Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας. Ἡ Ἱεραποστολή στίς πόλεις εἶναι δύσκολη σέ σχέση μέ τήν ἐπαρχία καί τά χωριά. Στά χωριά εἶναι εὔκολη ἡ προσέγγγιση ἀνθρώπων καί τό νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τούς κατηχητές καί τούς ἱεραποστόλους. Ἔτσι μέ μεθοδικό τρόπο στήν πόλη τῆς Μπουκόμπας καί μέ τήν βοήθεια τῶν 17 ἱεροσπουδαστῶν καί τῶν 19 κατηχητῶν πού βρίσκονται στήν Ἱερατική Σχολή "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ" ἀναπτύχθηκε ἡ ἱεραποστολή στίς γειτονιές, ὅπου δημιουργήθηκαν πυρῆνες κατηχουμένων Ὀρθοδόξων. Δημιουργήθηκαν πυρῆνες στό Μαγκότι, τήν Καλομπέρα, Κιμπούγιε, Καγκόντο, τό Καγκέμου καί τό νησί Μσίρα. Τό Κιμπούγιε κατηχήθηκε ἀπό τή Μονή τῆς Ἁγίας Μακρίνας καί βαπτίσθηκαν τό Πάσχα τοῦ 2021 οἱ πρῶτοι 30 μέ λειτουργικό κέντρο τό Μοναστῆρι. Στήν Καλομπέρα ἔγιναν οἱ βαπτίσεις καί ὀργανώθηκε ἡ Ἐνορία τοῦ "Μεγάλου Ψαρᾶ" ἀρχές Δεκεμβρίου 2022. Ἐδῶ εἴχαμε καί παρέμβαση κοινωνική-ἱατρική. Οἱ πυρῆνες σέ Καγκόντο, Καγκέμου, Μσίρα εἶναι ὀργανώνονται καί ἑτοιμάζονται, καθώς εἶναι σέ ἐξέλιξη ἡ κατήχηση κάθε βδομάδα. Ἔτσι προχωρᾶμε σταθερά γιά γίνει πραγματική ἔνταξη στήν Ὀρθοδοξία μας. Σήμερα λοιπόν ἀψηφώντας τήν δυνατή βροχή οἱ 60 κατηχούμενοι ἀπό Μογκότι καί Κασούρα, ἦλθαν στό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί μαζί μέ τήν Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία προέστη ὁ Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος μέ τήν συμμετοχή τοῦ π. Σωκράτη Δημητριάδη ἀπό Ἀμερική, τοῦ π. Σπυρίδωνος Καϊσιλέγκε ἐφημερίου τοῦ Μητροπο λίτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ π. Λουκᾶ Μπαχάτι καί τῶν διακόνων Ἐφραίμ, Πορφυρίου καί Αἰγιδίου. Ὅλοι μαζί ἀναφώνησαν "Εὐχαριστοῦμε Σωτῆρα πού μᾶς ἀναγέννησε σἠμερα. Καλῶς ἦλθες Χριστέ στή γῆ μας. Σήμερα γεννήθηκες μέσα μας".