ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ...ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

2022-12-09

Ἔχοντας ἀνοιχτό τό μέτωπο τῆς ἐπίθεσης τῶν Ρώσων στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἀντιστεκόμαστε. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά βρισκόμαστε ἐκεῖ, πού δεχόμαστε ἐπίθεση, γιά νά ἀντισταθοῦμε. Νά στηρίξουμε τούς ἱερεῖς καί τούς χριστιανούς πού ἀντιστέκονται στή δολιοφθορά τῶν Ρώσων. Συχνά βρισκόμαστε σέ ἐνορίες τῆς Κυέρουας τῆς Τανζανίας, γιά νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς "Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας". Στήν Ἐνορία τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου Μπουγκάζας τελέσαμε τόν Μικρό Ἁγιασμό καί μεταφέραμε τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας περί ἑνότητος. Ἔντονο ἦταν τό αἴτημα τῶν πιστῶν: -Δέν ἔχουμε κάστρο. Δέν ἔχουμε ἀσπίδα. -Δέν ἔχουμε Ναό ἀπ' ὅπου θά πολεμήσουμε! Καί γεμάτος λύπη γιά τή φτώχεια μας, τούς παρεκάλεσα μέ πίστη νά προσευχηθοῦμε στόν Ὅσιο Εὐμένιο, πού γνώρισα καί ἤμουν ψάλτης του, νά μᾶς βοηθήσει νά κτίσουμε τό Ναό του. Τόν περασμένο Ἱούλιο ὅταν ἔκανα ἔκκληση γιά τήν ἀγορά, ὑπῆρξαν χριστιανοί πού ἔστειλαν χρήματα καί ἀγοράσαμε τό οἰκόπεδο. Τώρα χρειαζόμαστε βοήθεια 2.000 Εὐρώ γιά νά χτίσουμε μιά λασποκαλύβη-Ναό καί μετά, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου, νά φτιάξουμε ἕνα καλό Ναό. Οἱ Οὐκρανοί ἔχουν βοήθεια βοήθεια ἀπο ΝΑΤΟ καί ΗΠΑ. Ἐμᾶς ἐδῶ στό μέτωπο τῆς Ἀφρικῆς θά ὑπάρξει σύμμαχος, γιά νά ἀποκρούσουμε τίς ρουκέτες, τούς πυραύλους καί τίς βόμβες πού μᾶς ρίχνει...δυστυχῶς ἡ Ρωσική Ἐκκλησία;