ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΣ

2022-12-28

Μέ τόν Ἅγιο Στέφανο συνδέθηκα ἰδιαίτερα, ὅταν γιά 38 χρόνια ἤμουν κοντά του στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἀρναίας. Λειτούργησα ἐκατοντάδες φορές, ἔκανα τά καλλίτερα μου κηρύγματα καί τόν μελέτησα ἰδιαίτερα. Τό πρῶτο βιβλίο πού ἐξέδωσα ἦταν "Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ". Ἤδη ἔχω ὁλοκληρώσει τήν Β΄ ἔκδοση του ἐπηυξημένη, ὅπου δημοσιεύω μεταφρασμένες καί ὅλες τίς ὁμιλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων στόν Πρωτομάρτυρα. Ἐλπίζω σύντομα νά κυκλοφορήσει. Ἐπιμελήθηκα δέ καί τῆς ἔκδοσης σέ τόμο ὅλων τῶν Ἀκολουθιῶν του Ἁγίου. Ἰδιαίτερος ἦταν ὁ ἀγῶνας γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ καταστραφέντος Ναοῦ ἀπό τήν φωτιά. Ἔζησα τό θαῦμα πού ἐπετέλεσε ὁ Ἅγιος καί ἡ πίστη τοῦ Δεσπότη μου, τοῦ Νικοδήμου, μέ τήν γρήγορη ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ. Γι' αὐτό καί ἀφιέρωσα Ναό πρός τιμήν του Ἁγίου Στεφάνου ἐδῶ στήν Καράμα Τανζανία πού ὑπηρετῶ στήν Ἱεραποστολική Ἐπισκοπή Μπουκόμπας. Ὁ μοναχός Στέφανος ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος βοήθησε καί ἀγοράσθηκε οἰκόπεδο, ὅπου κτίσθηκε ἕνας πρόχειρος Ναός μέ λάσπη. Σκοπός εἶναι νά κτισθεῖ ἕνας νέος, μεγάλος Ναός πού θά τιμᾶ τόν Πρωτομάρτυρα καί θά διαλαλεῖ τήν Ὀρθοδοξία. Στιγμές ἀπό τήν σημερινή γιορτή στή Λασποκαλύβα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Καράμας στίς φωτογραφίες.