ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ!!!

2022-05-16

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ

155 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ &  8 ΓΑΜΟΙ

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ

Στό πεῖσμα τῶν Ρώσων εἰσβολέων, πού θέλουν νά ἀνακόψουν τό Ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐπισκοπῆς μας, ἡ Ἱεραποστολή μας συνεχίζεται δυναμικά.

Οἱ Ἱερεῖς μας συνεχίζουν νά ὁδηγοῦν, νά ἀναγεννοῦν καί νά φωτίζουν τίς ψυχές τῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν μας.

Κατηχοῦν, βαπτίζουν, μυρώνουν, νυμφεύουν, καθοδηγοῦν καί κυριολεκτικά ἀλωνίζουν τήν Καγκέρα καί τήν Δυτική Τανζανία μεταφέροντας τό φῶς τῆς Ἀγίας Ὀρθοδοξίας.

Χαρά καί εἰρήνη Χριστοῦ στήν Ἐνορία τῆς Ἁγία Βαρβάρας Κιαμάντζουρα.

Κυριολεκτικά τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐπλήρωσε» τήν Ἐνορία αὐτή μέ τήν Θεία Λειτουργία, ὅπου δέν χωροῦσε ὁ Ναός τό πλῆθος τῶν πιστῶν:

-155 βαπτίσεις μικρῶν καί μεγάλων

-8 γάμοι.

Ἀγάπη-ἑνότητα, πού καμμιά ἐχθρική ρωσική εἰσβολή δέν μπορεῖ νά τήν διασπάσει.

Ὁ Χριστός ἔδωσε τήν Ἀφρική στόν Εὐαγγελιστή Μάρκο καί τούς διαδόχους του καί κανένας δέν θά μπορέσει νά τήν κλέψει ἀπ΄τήν ζεστή ἀγκαλιά τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Οἱ Ἀφρικανοί χριστιανοί δέν θέλουν μιά ψεύτικη, παγωμένη ἐγκληματική ἀγκαλιά.

Μένουν πιστοί στόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Μάρκο καί στόν διάδοχο του Πατριάρχη μας κ. Θεόδωρο καί τήν Ἱεραρχία του, πού εἶναι «καί τρόπων μέτοχοι καί θρόνων διάδοχοι».