ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΙΜΟΥΛΙ

2022-09-29

"ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ" (ΠΡΑΞ. 6, 5)

Αὐτά τά χαρακτηριστικά τοῦ πρώτου Διακόνου Στεφάνου ὑπενθύμισε ὁ Ἐπίσκοπος στό νεοχειροτονού μενο διάκονο Πορφύριο, πού ἔλαβε τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης τήν Κυριακή 25/9, στήν ἐνορία τοῦ Ἁγί ου Μάρκου Εὐγενικοῦ στό Κιμούλι. Ὁ νέος διάκονος Πορφύριος ἱεροσπουδαστής στήν Ἱερατική Σχολή, διακρίνεται γιά τήν ἱεραποστολική του φλόγα καί παράλληλα μέ τίς σπουδές του θά διακονεῖ στό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Μπουκόμπας. Ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά στήν πατρίδα του τό Κι μούλι καί στά γύρω χωριά καί εἶχε τήν πλήρη ὑποστήριξη τῶν γονέων του καί τῶν χριστιανῶν τῆς ἐνορίας του. Πραγματικό πανηγυρι ἦταν ἡ χειροτονία του. Συμμετεῖχαν πάρα πολλοί οἱ χριστιανοί τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπεφήμησαν τό νεοχειροτονηθέντα. Πρός ὅλους ἡ οἰκογένεια τοῦ διακόνου προσέφερε τό μεσημεριανό φαγητό.