ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ

2022-12-02

Μιά πανδαισία ἦταν ἡ Γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Ροκουρέϊτσο. Ἡ Θεία Λειτουργία ἦταν πραγματικά "ὁ οὐρανός κάτω στή γῆ". Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ 9 Ἱερεῖς τῆς περιφέρειας Κυέρουας, ἡ ἀγγελόφωνη χορωδία τῆς νεολαίας τοῦ Κακερέρε καί οἱ ἐκατοντάδες πιστοί, μέ τήν προσφορά τῆς Θείας Εὐχαριστίας "ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδίᾳ", ἄναψαν τή φλόγα τῆς θείας ἐμπειρίας καί "πύρσευσαν" τίς καρδιές ὅλων. Ἐπιστέγασμα ἡ χειροτονία σέ πρεσβύτερο τοῦ διακόνου Χριστόφορου Paulo. Ἀνάδειξη σέ ποιμένα τοῦ ἀγαπημένου κατηχητή τους. Δέν σταματοῦσαν νά φωνάζουν καί νά ἀλαλά ζουν οἰ πιστοί "ἄξιος!", "anastahili!". Ἡ πανδαισία ὁλοκληρώθηκε μέ κοινή τράπεζα, χορούς, τραγούδια καί τά ἀπαραίτητα δῶρα στόν Ἐπίσκοπο. Ὁ νέος ἐφημέριος ἀναλαμβάνει ποιμαντικά τίς Ἐνορίες Ἁγίου Ἀνδρέου Ρουκουρέϊτσο καί Ἁγίου Πνεύματος Νυακάγκερα. Τό ἀπόγευμα ὁ Ἐπίσκοπος ἐπιθεώρησε τήν ἀνέγερση τοῦ νέου Δημοτικοῦ "ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" Κακερέρε, χωρητικότητος 500 μαθητῶν, πού κτίζεται μέ χορηγία εὐσεβοῦς χριστιανοῦ ἀπό τήν Τσεχία. Ἡ ἀνέγερση εἶναι σέ ἐξέλιξη καί ἔχουν κτισθεῖ οἱ πρῶτες πέντε τάξεις. Ἐλπίζουμε τό σχολεῖο, σύν Θεῶ, νά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ στά μέσα Ἰανουαρίου. Τό ἑπόμενο διάστημα ἀναζητεῖται διευθυντής καί ἐπιτροπή, πού θά ὀργανώσει τήν λειτουργία τοῦ Σχολείου.