ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

2022-06-10

   Τό περασμένο διάστημα βρεθήκαμε στό μέτωπο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ρωσικοῦ σχίσματος γιά νά ἐνισχύσουμε τούς Ἱερεῖς καί τούς χριστιανούς. Λειτουργήσαμε, τελέσαμε Ἁγιασμούς, μιλήσαμε μέ τούς χριστιανούς στίς Ἐνορίες πού δέχθηκαν τήν εἰσβολή, συσκεφθήκαμε μέ τούς ἱερεῖς καί ἀναζητήσαμε τά χαμένα πρόβατα.

   Στήν περιοχή τῆς Κυέρουα ἔχουμε 3 ἱερεῖς χαμένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν μανία νά καταστρέψουν, "νά θύσουν καί νά ἀπωλέσουν" .

    Δημιουργοῦν ἄλλους πρόχειρους ναούς, ὑπόσχονται νά σπουδάσουν τά παιδιά στή Ρωσία, ἔχουν παρασύρει 13 οἰκογένειες στό Κιμούλι, 3-4 στήν Ἰμπάμπα, κ.ἄ.

     Πολλοί τούς πλησιάζουν γιά νά τούς ἐπαναφέρουν καί ἐκεῖνοι ἐπαναλαμβάνουν: "ἐμεῖς βρήκαμε τήν πλούσια Ὀρθοδοξία στούς Ρώσους, δέν ἐπιστρέφουμε στούς φτωχούς Ἕλληνες".