ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

2022-12-23

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Β.Ο.Χ 1704 ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Τηλ.. +255 753320915, 00306977992424

email: orthodoxchurchofbukoba@gmail.com

p.xrysostomos1956@gmail.com

ἀριθμ. Πρωτ. 83

Μπουκόμπα, 20 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρός

Τόν εὐσεβῆ κλῆρον καί τόν εύσεβῆ λαόν

τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας.


Σεβαστοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι χριστιανοί,

Ὁ Σωτῆρας Χριστός γεννήθηκε στή Βηθλεέμ τῆς Παλαιστίνης. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.

Γεννήθηκε καί ἔζησε στήν Παλαιστίνη, ἀλλά ἀνήκει σ'ὅλο τό κόσμο καί σέ ὅλες τίς ἐποχές. Ἧλθε γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἔζησαν πρίν καί μετά τήν ἔλευση Του. Ἧλθε γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ξεχωριστά γιά τόν καθένα.

***

Ὁ Χριστός εἶναι παρών στό κόσμο διά τῆς Ἐκκλησίας Του, πού βρίσκεται σ'ὅλο τό κόσμο.

Βέβαια δέν τόν γνωρίζουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Νά γνωρίσει τό Χριστό σέ κάθε ἄνθρωπο.

Νά ἑνώσει τό Χριστό μέ κάθε ἄνθρωπο.

Τό ἀποτελέσμα τῆς ἑνώσεως εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Καί σωτηρία σημαίνει, ἀληθινή ζωή σ'αὐτό τό κόσμο καί συνέχεια τῆς ζωῆς μετά τόν θάνατο.

Ἡ ἕνωση μέ τό Χριστό γίνεται μέ τό βάπτισμα καί τή ζωή τοῦ πιστοῦ στήν Ἐκκλησία. Κάθε φορά πού μέ τήν ἁμαρτία μειώνεται ἡ ἑνότητα μέ τό Χριστό καί τούς ἀδελφούς μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση δυναμώνουμε τήν ἑνότητα μας.

***

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός δυό χρόνια μετά τήν γἐννηση Του κατέφυγε στήν Ἀφρική διωκόμενος ἀπό τόν Ἡρώδη. Ἡ Ἀφρική εὐλογήθηκε μέ τήν παρουσία Του.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός μας εἶναι παρών στήν Ἀφρική διά τῆς Ἐκκλησίας Του. Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στήν

Ἀφρική.

Ὅλοι ὅμως οἱ Ἀφρικανοί δέν τόν ἔχουν γνωρίσει. Ὅλοι οἱ Τανζανοί δέν εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του.

Καθῆκον μας εἶναι νά γνωρίσουμε τόν Χριστό σέ κάθε Ἀφρικανό. Καθῆκον μας νά ἑνώσουμε κάθε Τανζανό μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Προσευχή μας στόν Κύριο πού γεννήθηκε σάν σήμερα στήν Βηθλεἐμ, νά ἐνισχύσει τούς κληρικούς καί τούς χριστιανούς τῆς Ἐπισκοπῆς μας.

Ἱκεσία μας στό Κύριο, νά ἔλθει νά γεννηθεῖ μέσα μας, νά ἑνωθεῖ μαζί μας καί νά ζεῖ Ἐκεῖνος μέσα μας.

Εὔχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα μέ τό Χριστό.

Μέ εὐχές

Ὁ Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας

Χρυσόστομος