ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ!!!

2022-05-16


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΚΑΣΙΚΙΖΙ, 9-13 ΜΑΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ: «Πορευθέντες μαθητεύσατε» (Ματθ. 28,19)

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ


      «Νά μείνουμε ἑνωμένοι καί νά μή μᾶς ἐπηρρεάσουν αὐτοί πού ἔφυγαν. Ἐμεῖς νά συνεχίσουμε τό Ἱεραποστολικό ἔργο κάτω ἀπό τό ὡμόφορο τοῦ Πατριάρχου μας καί τήν καθοδήγηση τοῦ Ἐπισκόπου μας».


   Σ'αὐτό τό συμπέρασμα κατέληξαν οἱ Ἱερεῖς καί Ἱεροσπουδαστές, πού συμμετεῖχαν στό πενθήμερο Ἱερατικό Σεμινάριο, πού συνῆλθε μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας στό Κασίκιζι 9-13 Μαϊου 2022.

Ἔγιναν οἱ ἐξῆς εἰσηγήσεις:

 • «Ὁ σκοπός τοῦ Σεμιναρίου μας», ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Χρυσόστομο.
 • «Ἡ Κατήχηση πρίν τό Βάπτισμα», ἀπό τόν Θεολόγο Γιάννη Τούμπα.
 • «Ἡ Θεολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος», ἀπό τόν Θεολόγο Σεβαστιανό Μούτα.
 • «Ἡ τελετουργική τοῦ Βαπτίσματος», ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Χρυσόστομο.
 • «Τά οἰκονομικά τῆς Ἐπισκοπῆς» ἀπό τόν Αἰδ. π. Παῦλο Kagoma Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο.
 • «Τά οἰκονομικά τῆς Ἐνορίας», ἀπό τόν Αἰδ. Καλλίνικο Rweyemamu.
 • «Τό Ρωσικό σχίσμα».

 

Ἔγινε εὐρεία συζήτηση γιά τό τελετουργικά καί κανονικά ζητήματα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

 • Ἀποφασίσθηκε νά γίνουν βαπτιστήρια στίς Ἐνορίες καί σιδερένιες κολυμβῆθρες γιά τίς βαπτίσεις τῶν ἐνηλίκων.
 • Σέ εἰδική συνεδρίαση συζητήθηκε τό πρόβλημα τῶν σχισματικῶν ἱερέων καί οἱ τρόποι ἀντίδρασης τῆς Ἐπισκοπῆς, τῶν Ἱερέων καί ἡ ἀνἀγκη ἐνημέρωσης τῶν χριστιανῶν.
 • Μοιράσθηκε ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Ἐπισκόπου, γιά τό πρόβλημα τῶν σχισματικῶν, πού θά ἀναγνωσθεῖ στούς Ναούς, γιά νά λάβουν γνώση οἱ χριστιανοί, γιά νά μή τούς ἀκολουθοῦν.
 • Ὅλοι συμφώνησαν γιά τήν ἑνότητα τῶν Ἱερέων κάτω ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί γύρω ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Μπουκόμπας.

Ἐκτός τῶν ὁμιλιῶν, οἱ Ἱερεῖς εἶχαν κοινοβιακό πρόγραμμα, μέ ὅλες τίς ἀκολουθίες, καθημερινή Θεία Λειτουργία, κοινή τράπεζα καί οἰκοδομητική ἐπικοινωνία μεταξύ τους. Ἰδιαίτερη ἐμπειρία εἶχαν οἱ Ἱεροσπουδαστές, οἱ μέλλοντες Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς.