ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΓΚΕΡΑΣ!!!

2022-04-22

          Ὁ κ. CHARLES MBUGE δέχθηκε σήμερα τόν νέο Ἐπίσκοπο Μουκόμπας κ. Χρυσόστομο μετά τήν ἐνθρόνιση του καί τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόν των του. Ὁ κ. Περιφερειάρχης ὑποδέχθηκε στό γραφεῖο του τόν Ἐπίσκοπο μέ πολύ χαρά καί ἐγκαρδιό τητα, ἀφοῦ εἶναι παλαιός γνώριμος του, ἀπό τότε πού ἦταν Πατριαρχικός Ἐπίτροπος. Ὁ Περιφεριεάρχης δήλωσε, ὅτι εἶναι ἀνοικτή ἡ πόρτα τοῦ γραφείου του στόν Ὀρθόδοξο Ἐπί σκοπο καί νά συνεργασθοῦν γιά τό καλό τοῦ λαοῦ τῆς Τανζανίας. Δήλωσε, ὅτι τόν ὑποδέχεται ἐκ μέρους τῆς Κυ βερνήσεως, πού εἶναι φιλόξενη γιά κάθε ὠφέλι μο ἄνθρωπο πού ἔχει καλό σκοπό. Ὁ Ἐπίσκοπος δήλωσε τόν σεβασμό του στήν Κυβέρνηση καί τούς νόμους τοῦ Κράτους τῆς Τανζανίας καί παρουσίασε τούς τομεῖς πού θά ἤθελε τήν στήριξη τῆς Κυβέρνησης τκαί τῆς Περιφέρειας στά θέματα τῶν Γεωτρήσεων, τῆς Ὑγείας, τῆς Παιδείας, τῆς Ἐνέργειας καί ἄλλων Ἐπενδύσεων, πού θά ἔχουν εὐργετικές συνέπει ες γιά τήν ποιότητα...