ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΕΦΘΑΣΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!!!

2022-07-10

Ἐπιτέλους κατέφθασε ἡ Εὐδοκία Ταμβάκη ὕστερα ἀπό ἔναν ὁλόκληρο χρόνο.

Τέτοιο καιρό πέρυσι ἐπεχείρησε νά ἔλθει στήν Τανζανία, ἀλλά ὁ κορονοϊός τήν ἐμπόδισε.

Χάρις στήν ἀγάπη της στήν Ἀφρική καί τά παιδιά της, κατάφερε νά ἔλθει γιά νά μᾶς βοηθήσει στή λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων.

Ἡ Εὐδοκία γεννημένη στήν Μπούνια τοῦ Κογκό, ἀγαπᾶ τήν Ἀφρική καί ἐδῶ καί 4 χρόνια ὀργανώνει Κατασκηνώσεις στήν Μητρόπολη Καμπάλας στήν Οὐγκάντα.

Τήν καλοσορίζουμε καί ἐλπίζουμε κάποιοι νά συγκινηθοῦν στήν Ἑλλάδα καί νά βοηθήσουν εἴτε στό μέτωπο τῆς Ἱεραποστολῆς εἴτε στά μετόπισθεν.