ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΕΣ!

2023-04-03

ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΔΕΣΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

Ἑτοιμάσθηκαν οἱ πρῶτες κολυμβῆθρες, μέ τίς ὁποῖες θά ἐφοδιασθοῦν οἱ ναοί τῆς Ἐπισκοπῆς μας καί ἐν ὄψει τῶν βαπτίσεων τοῦ Πάσχα. Εἶναι προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, πού ἀνταποκρίθηκε στό αἴτημα μας γιά ἀπόκτηση κολυμηθρῶν στήν Ἐπισκοπή μας. Ἀπό τόν πρῶτο καιρό πού ἦλθα στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί εἶδα τήν ἔλλειψη κολυμβηθρῶν καί τήν δυσκολία πού εἶχαν οἱ ἱερεῖς μέ τίς βαπτίσεις μεγάλων, κατέγραψα αὐτή τήν δυσκολία. Κατασκευάσαμε τίς πρῶτες δύο, γιά τήν Ἐπισκοπή καί τή Μονή τῆς Ἁγίας Μακρίνας καί τίς μεταφέραμε στίς βαπτίσεις πού γίνονταν στίς Ἐνορίες. Χρειαζόταν ὅμως νά ἔχουν οἱ Ἐνορίες μόνιμες κολυμβῆθρες, γιά νά γίνονται οἱ βαπτίσεις ὀρθόδοξα καί μέ ἱεροπρέπεια. Μέ ἐκκλήσεις παρεκάλεσα ἐπανηλλειμένα νά βρεθοῦν χορηγοί γιά τήν κατασκευή κολυμβηθρῶν ἀπό σιδηρουργούς τῆς Μπουκπόμπας. Ἀρωγός σ'αὐτό τό αἴτημα ἦλθε ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Κοσμᾶς Αἰτωλός, πού μέ ἀλλεπάλληλα δημοσιεύματα στό περιοδικό ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εὐαισθητοποίησε τούς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς καί πρόσφατα, μᾶς ἔστειλε τά χρήματα γιά τήν κατασκευή τῶν κολυμβηθρῶν. Δώσαμε τήν παραγγελία καί οἱ πρῶτες κολυμβῆθρες παραδώθηκαν ἀπό τούς κτασκευαστή τους, πρός χαρά τῶν πιστῶν, πού τίς βλέπουν νά τίς μεταφέρουμε στίς ἐνορίες καί νά τίς παραδίδουμε στούς ἐφημερίους τῶν Ναῶν. Στό Ἱερατικό Συνέδριο πού εἴχαμε τόν περασμένο Ὀκτώβριο μέ τούς Ἱερεῖς στή Μπουκόμπα μέ κεντρικό θέμα τήν κατήχηση καί τό βάπτισμα, θίχθηκε τό θέμα τῆς σωστῆς τέλεσης τοῦ μυστηρίου Βαπτίσματος μέ τήν τριτή κατάδυση καί ἀνάδυση εἰς τὐπον τῆς «τριημέρου ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου». Μάλιστα καθώς βρισκόμαστε πρίν ἀπό τό Πάσχα καί ἔχουμε προγραμματισμένες βαπτίσεις, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγάλης Ἑορτῆς, οἱ κολυμβῆθρες αὐτές «θά μᾶς λύσουν τά χέρια» καί θά ἀναγεννήσουν πλῆθος ψυχῶν, «διά τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας».