«ΕΞΗΝΘΗΣΕΝ Η ΕΡΗΜΟΣ!»

2022-10-25

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ

Εἶναι μια περιοχή μέ «πετρῶδες ἔδαφος», ὅπου δέν ἦταν εὔκολο νά καρποφορήσει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Οἱ 19 ἐνορίες ποιμαίνονταν μόλις ἀπό 3 ἱερεῖς. Ὑπῆρχαν κι ἄλλοι 2, πού μᾶς ἔφυγαν μέ τούς Ρώσους. Πολλοί χριστιανοί ἔφυγαν. Καί γενικῶς ὑπῆρχε μιά διάλυση. Ἐδῶ καί 2 χρόνια ἔγινε συστηματική ποιμαντική ἐργασία ἀπό ἀξιόλογους κληρικούς, πού καλλιέργησαν «τό γεώργιον τοῦ Χριστοῦ». Καί τό θαῦμα ἔγινε! «Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος».

Ἡ χάρις τῆς ἱερωσύνης τίς τρεῖς αὐτές μέρες 22-23-24/10, ξεχύθηκε σέ δύο ἀδέλφια μας στήν περιοχή τῆς Γκέϊτα, διά τοῦ Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου. Καί οἱ δύο νεοχειροτονηθέντες εἶχαν τελειώσει τή δεκαετία τήν Ἱερατική τοῦ Κασίκιζι καί τώρα παρακολουθοῦν τό Ἑξάμηνο Σεμινάριο στήν Ἱερατική Σχολή "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ".

  • Τό Σάββατο 22/10 χειροτονήθηκε ὁ Εὐσέβιος διάκονος στήν πατρίδα του, τήν Μουσάσα, στό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού ἀνέδειξε 4 κληρικούς.
  • Τήν Κυριακή 23/10 χειροτονήθηκε σέ πρεσβύτερο ὁ διάκονος Ἰωάννης στό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν πόλη τῆς Γκέϊτα. Ὁ νέος ποιμένας θά ποιμαίνει τίς Ἐνορίες Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Γκέϊτα, Ἀγίας Εὐφημίας Κασάμουα καί τήν ἱεραποστολική κοινότητα Πόμβου.
  • Τή Δευτέρα 24/11 ἔγινε ἡ χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνου Εὐσεβίου στόν Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Γκεγκεσάμπα. Ὁ νέος ποιμένας θά ποιμαίνει τίς Ἐνορίες Γεννήσεως Θεοτόκου Γκεγκεσάβα, Ἀπ. Μάρκου Γκεγκετάνο, Ἀπ. Ναθαναήλ Κισομόκο καί τήν ἱεραποστολική κοινότητα Νυαμούσουα.

Εὐχηθεῖτε πατέρες καί ἀδελφοί νά ἀναδειχθοῦν ἄξιοι τῆς ἱερωσύνης καί τῆς κλήσεώς τους πρός δόξαν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας!