Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ!!!

2022-07-06

Μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καί τήν βοήθεια εὐσεβῶν δωρητῶν ξεκίνησε ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεραπατολικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Εὐφημίας Κασάμουας Γκέϊτας.

Κτίσθηκαν οἱ κοιτῶνες καί οἱ τουαλέτες καί ἀπομένει ἡ ὁλοκλήρωση τους μέ τά κουφώματα. Ἔχει θεμελιωθεῖ καί ἡ κουζίνα καί τραπεζαρία, καί χρειάζονται γενναία ἐπιχορήγηση γιά νά ὁλοκληρωθοῦν.

Ἔχουν ξοδευθεῖ μέχρι σήμερα 35.000 εὐρώ καί χρειάζονται ἄλλα 35.000 γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις καί νά εἶναι ἔτοιμες μέχρι τόν Νοέμβριο, ὁπότε καί προγραμματίζουμε σύν Θεῶ τήν λειτουργία του.

Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἐκεῖ πρίν 60 χρόνια ξεκίνησε ἡ Ὀρθοδοξία μας μέ κατηχήσεις καί βαπτίσεις καί ἔχουν ὀργανωθεῖ στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Γκέϊτα 19 Ἐνορίες.

Τήν περασμένη δεκαετία ὅμως παρατηρήθηκε ἀπομάκρυνση τῶν πιστῶν καί εἰσβολή τῶν Ρώσων, πού δημιούργησαν σχίσμα πέρνοντας δύο Ἱερεῖς.

Πιστεύουμε, ὅτι μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Εὐφημίας τό ἱεραποστολικό αὐτό ἔργο θά ἀναχαιτήσει τήν διάλυση καί τό διχασμό καί θά ἐπανακινήσει ἡ ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή μας.

Ἤδη μέ τό ξεκίνημα τοῦ ἔργου καί τήν ἐγκατάσταση τακτικοῦ ἐφημερίου τοῦ π. Ἱερωνύμου καί μόνιμου κατηχητή κ. Παύλου, συγκεντρώθηκαν οἱ "σκορπισμένοι" ὀρθόδοξοι καί ἐτοιμάζονται μετά ἀπό συστηματική κατήχηση βαπτίσεις καί γάμοι, πού θά τελεσθοῦν 11 Ἰουλίου, στήν γιορτή τῆς Ἁγίας.

Δῶστε τή χαρά στούς πικραμένους χριστιανούς μας.

Δῶστε ἐλπίδα στούς φτωχούς ὀρθοδόξους ἰθαγενεῖς.

Ἀνοῖξτε τόν ὁρίζοντα, νά ἀνατείλει ὁ Νοητός Ἥλιος στήν μαύρη αὐτή χῶρα, τῆς μαύρης αὐτῆς Ἠπείρου, τῶν μαύρων αὐτῶν χριστιανῶν.