Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΕΝΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ!!!

2022-07-18

Ἡ λασποκαλύβα στήν ITALA τοῦ Misenyi ἀφιερώθηκε στήν Ἁγία Μαρίνα στήν ἠμέρα τῆς μνήμης της, ὅπου τελέσθηκε καί Θεία Λειτουργία.

Εἶναι μιά παλιά Ἐνορία, πού ἀναδιοργανώθηκε ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Χαράλαμπο, κατοχυρώθηκε τό οἰκόπεδο καί κτίσθηκε λασπόκτιστος Ναός, πρός μεγάλην χαράν τῶν πιστῶν.

Σήμερα μαζί μέ τίς Δεσποτικές εἰκόνες μεταφέρθηκε καί ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρίνας, στήν ὁποία ἀναφέρθηκε στό κήρυγμα του ὁ Ἐπίσκοπος μας κ. Χρυσόστομος.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἔγινε συνάντηση ὅλων τῶν πιστῶν πού συζήτησαν γιά τήν καλλίτερη ὀργάνωση τῆς Ἐνορίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ ἐφημέριος-ἱεραπόστολος μᾶς ὁδήγησε στό γειτονικό Byambutembe, ὅπου μᾶς περίμεναν οἱ χριστιανοί στό ἴσκιο ἑνός μεγάλου δένδρου.

Ἐκεῖ τελέσθηκε μέσα σέ μεγάλη συγκίνηση τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, ὅπου ἀναγεννήθηκαν 20 νέοι χριστιανοί, 12 παιδιά καί 8 μεγάλοι.

Ἔτσι μαζί μέ τούς παλαιούς χριστιανούς, ὅλοι ἔγιναν 50.

Ἀφοῦ ἔγινε ἡ μεταβαπτισματική κατήχηση, παροδόθηκαν οἰ Δεσποτικές εἰκόνες καί ἀφιερώθηκε ἡ Ἐνορία στήν Ἁγία Φωτεινή, τήν Ἁγία τῆς Ἀφρικῆς.

Βρέθηκε ἕνα οίκόπεδο πού στοιχίζει 1600 Εὐρώ καί ψάχνουμε γιά δωρητή γιά νἀ ἀγορασθεῖ.

Στή συνέχεια θά ἀναζητήσουμε ἄλλα τόσα γιά νά κτισθεῖ ὁ πρόχειρος ναός τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς , τῆς ὁποῖες οἱ πρεσβεῖες ἄς εἶναι καί μ' αὐτό τό μαῦρο τόπο μέ τούς μαύρους ἀνθρώπους!