Η Αγωνία του Κυρίου στη Γεσθημανή!!!

2022-02-17

Ὁ Χριστός ἵδρωσε μέ ἱδρῶτα τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, πού ἔμοιαζε μέ θρόμβους αἵματος.