Η ΧΑΡΗ ΚΑΡΠΟΓΟΝΕΙ...ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ. ΠΡΩΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

2022-05-04

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Κύριος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας, νά προχωρήσουμε στήν πρώτη εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Χρυσοστόμου, στόν Ἐπισκοπικοῦ Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Μεγάλη ἠ χαρά καί ἡ συγκίνηση στήν χειροτο νία αὐτοῦ τοῦ ἀγωνιστοῦ. Σπούδασε μαθηματι κός καί ἔγινε ὀρθόδοξος σέ ὥριμη ἡλικία. Φοίτησε στήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Κασίκιζι καί ἐδῶ καί 15 χρόνια ἀσκητεύει στήν Μονή τῆς Μεταμορφώσεως Καάγκυας, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου Ἱερωνύμου.