Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ!!!

2022-04-02

Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι κοντά σας, ἐφ'ὅσον εἶσθε νά εἶσθε ἐσεῖς κοντά μου.

Ἐάν θέλετε νά εἶσθε καί σεῖς μαζί μου καί νά εἶμαι καί ἐγώ μαζί σας, θέλω νά μέ ἀγαπᾶτε. Θέλω νά προσεύχεθε γιά μένα. Θέλω νά μέ ἀκοῦτε. Θέλω νά σέβεσθε τήν ἀρχιερωσύνη πού ἔχω. Θέλω νά μή μέ κατηγορᾶτε. Θέλω, ὅ,τι ἔχετε μέσα στήν καρδιά σας νά μοῦ τό λέτε σέ μένα καί ὄχι σέ ἄλλους.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά εἶσθε ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι μετα ξύ σας.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά συμμετέχετε στή Θεία Λειτουργία καί νά ζεῖτε τόν παράδεισο ἐδῶ κάτω στή γῆ, στό ναό.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά προσεύχεσθε καί νά λέτε τήν ἀδιἀλει πτη προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον με».
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά διαβάζετε τήν Ἁγία Γραφή κάθε μέρα.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά προοδεύετε στήν ἀρετή.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά ἀγωνίζεσθε κατά τῆς ἁμαρτίας καί κυρίως κατά τῆς πλάνης καί τῆς αἵρεσης.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά ἀγωνίζεσθε κατά τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρίας καί φιληδονίας.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά μετανοεῖτε καί νά ἐξομολογεῖσθε, στούς πνευματικούς. Μή κοινωνᾶτε ἐάν ἔχετε πέσει σέ μεγάλες ἀμαρτίες.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω νά εἶσθε ἐλεήμονες καί νά ἐλεεῖτε αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη.
Συμφωνεῖτε;
*Θέλω τά ζευγάρια ἄνδρες καί γυναῖκες, νά εἶσθε ἀγαπημένοι καί νά ἔχετε χριστιανικές οἰκογένειες.
Συμφωνεῖτε;