Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ

2022-11-06

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας, συμμετέχοντας στό πένθος τῆς Τανζανίας, μέ πολλὴ θλίψη καί πόνο, εὔχεται ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τῶν θυμάτων τῆς ἀεροπορικῆς τραγωδίας που συνέβη στή Μπουκόμπα τῆς Τανζανίαας σήμερα, 6/11/2022, μέ 19 νεκρούς καί ἐκφράζει τήν συμπάθειά της πρός τούς συγγενεῖς καί τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων. Εὔχεται δέ ὁ Κύριος νά προστατεύει το λαό Του ἀπό κάθε «ὀργή, κίνδυνο καί ἀνάγκη».