Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ!!!

2022-05-04

      Ἦλθε ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Τανζανίας γιά ἔλεγχο στό Νοσοκομεῖο "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας. Συμφωνήθηκε νά συνεχίσει τό Νοσοκομεῖο τή λειτουρ γία του καί νά γίνει προσπάθεια καλλίτερης ὀργάνωσης. Ὁ Ἐπίσκοπος εὐχαρίστησε καί ζή τησε τήν βοήθεια τοῦ κράτους τῆς Τανζανίας γιά τό καλό τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ.