Η ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΤΖΑΡΟ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ

2022-10-16

 Στήν κορυφή τοῦ Κιλιμάντζαρο μέ 5.895 μ., τοῦ ὑψηλότερου βουνοῦ τῆς Ἀφρικῆς, καίει συνεχῶς μιά ἄσβεστη φλόγα, σύμβολο τῆς ἐλευθερίας τῆς Τανζανίας ἀπό τούς Ἄγγλους, τό 1961. Ἀπό τότε ἡ φλόγα αὐτή ἀπό 1 μέχρι 14 Ὀκτωβρίου περιέρχεται ὅλη τήν Τανζανία καί σταματᾶ σέ μιά πόλη, ὅπου γίνονται γιορτές, ἐγκαινιάζονται μεγάλα κρατικά ἔργα. Ἐκεῖ ἡ φλόγα σβήνει.

Φέτος τελικός προορισμός τῆς φλόγας τοῦ Κιλιμάντζαρο ἦταν ἡ Μπουκόμπα. Μαζί μέ τήν φλόγα ἡ πρόεδρος Σαμία Σουλού Χασάν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη καί πλῆθος κόσμου. Ὅλη ἡ πόλη στό πόδι. Τήν παραμονή ἔγιναν τά ἐγκαίνια ἑνός ἐκπαιδευτηρίου ΒΕΤΑ, πού περιλαμβάνει πρακτικές σχολές σιδηρουργοῦ, ξυλουργοῦ, μηχανικοῦ αὐτοκινήτων, ραπτικῆς κ.ἄ. Στίς 14/11 τό πρωϊ ἔγινε στό Καθολικό Ναό μνημόσυνο τοῦ ἱδρυτή τοῦ κράτους Julius Nierere. Μετά στό Στάδιο τῆς πόλης ἔγινε μεγαλειώδης ἐκδήλωση, πού περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια ἀπό ἐκατον τάδες παιδιά, δρώμενα πρός τιμήν τῆς Προέδρου καί τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς πόλης. Ἔγιναν ὁμιλίες ἀπό τόν Περιφερειάρχη κ. Albert Charamirsa, τόν Πρωθυπουργό, ἱστορικούς κ. ἄ. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ὁμιλία της ἡ Πρόεδρος Σαμία. Παρόντες ὅλοι οἱ Δήμαρχοι καί κυβερνητικοί παράγοντες Περιφέρειας Καγκέρας, οἱ ἀρχηγοί τῶν φυλῶν καί οἱ θρησκευτικοί Ἀρχοντες. Ἀνάμεσα τους ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας Χρυσόστομος μέ τούς συνεργάτες του, πού ἔδωσαν τό παρόν στή μεγάλη αὐτή ὥρα γιά τήν πόλη τῆς Μπουκόμπας. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ δεξίωση, ὅλων τῶν ἐπισήμων.