1. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

2022-09-19

 1. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

Μοῦ ἔχει κάνει ἐντύπωση καί δέν ξεχνῶ τήν τελευταία συζήτηση πού εἶχα μέ ἕναν ἅγιο Ἱερέα τῆς Ἀρναίας, τόν ἀείμνηστο π. Βασίλειο Πραβῆτα.

Κατεβαίναμε Θεσσαλονίκη καί βρισκόμασταν κάτω ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἀνάστασίας. Μοῦ λέει, λοιπόν: «Πάντα ἀπό τή δική μου πνευματική κατάσταση ἐξαρτόταν και ἡ πνευματική πορεία τῆς Ἐνορίας μου. Συχνά τό ἔλεγα στήν πρεσβυτέρα. Ἄν ἐμεῖς εἴμαστε καλά, θά πάει καί ἡ ἐνορία καί οἱ χριστιανοί καλά, ἄν ἐμεῖς δέν πᾶμε καλά, δέν πάει καί ἡ ἐνορία καλά».

Ἕνα δεύτερο παράδειγμα εἶναι ὁ μακαριστός Αὐγουστῖνος τῆς Φλώρινας. Ὅταν συνέβαινε μια πτώση, ἕνα σκάνδαλο σέ ἕνα πνευματικό του παιδί, ποτέ δέν τό κατηγοροῦσε. Ποτέ δέν ἔρριχνε τήν εὐθύνη σ' ἐκεῖνον. Ἔλεγε: «ἐγώ φταίω γιά τήν πτώση καί τήν κακή κατάσταση τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν».

Αὐτά τά δύο νομίζω ὅτι μᾶς βάζουν στό θέμα μας γιά τό πόσο ἡ πνευματική κατάσταση τοῦ ποιμένα ἐπηρεάζει τήν ποιοτική και τήν ποσοστική αὔξηση της ἐνορίας.

Ἀπό τήν ἀρχή βεβαίως νά ξεκαθαρίσουμε τά δύο ἄκρα, πού ἐλλοχεύουν στή διακονία μας. Τό ἕνα ἄκρο νά ἀναλάβουμε προσωπικά ὅλη τήν εὐθύνη γιά τήν κατάσταση τῆς ἐνορίας. Τό ἄλλο ἄκρο νά ἀποποιηθοῦμε κάθε εὐθύνη.

Οὔτε γιά ὅλα φταῖμε ἐμεῖς, οὔτε γιά ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι.

Στό θέμα τῆς ποιότητας τῆς ἐνορίας μας νά ἀναλάβουμε τό ποσοστό εὐθύνης, πού ἔχουμε νά τό διορθώσουμε.

Τό πόσο ἔχουμε πετύχει σάν ἱερεῖς φαίνεται ἀπό τό ἀποτέλεσμα, ἀπό τήν καρποφορία.

Ἀπό τούς καρπούς φαίνεται τό δένδρο.

Ἡ διακονία μας πρέπει νά διαθέτει πιστότητα καί αὔξηση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

(Το παρόν αποτελεί τμήμα εισηγήσεως του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπα και Δυτικής Τανζανίας κ.κ. Χρυσοστόμου.)