Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

2022-03-31

    Ἀναλαμβάνω Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῆς, ἐφ'ὅσον ὁ Κύριος μας θά εἶναι μαζί μου καί ἀντί ἐμοῦ. 

Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἀρχιποιμένας τῆς Ἐκκλησίας. 
Δέν θέλω νά ζῶ ἐγώ. Θέλω νά ζεῖ ἀντί γιά μένα ὁ Χριστός. 
Ἐκεῖνος νά ἐνεργεῖ, Ἐκεῖνος νά ποιμαίνει, 
Ἐκεῖνος νά διδάσκει, 
Ἐκεῖνος νά Ἱερουργεῖ.    
Ἐγώ θά τόν δείχνω. 

Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Σωτῆρας μας.
Ἐγώ θά τόν διακονῶ, θά ἀνοίγω τό δρόμο στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων γιά νά περνᾶ.
Ἐγώ θά εἶμαι τό γαϊδουράκι του γιά κάθετε ἐπά νω μου καί θά τόν πηγαίνω σ'ὅλους τούς τόπους, πού ὑπάρχουν ἄνθρωποι.
Θέλω ἡ Μητέρα μας Παναγία νά μέ ἔχει πάντα στήν ἀγκαλιά της. 
Καί νά γλυκαίνει τή πικραμέ νη ζωή μου.
Θέλω ὁ Ἅγιος μου Ἰωάννης Χρυσόστομος νά μέ στηρίζει. 
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος νά τακτοποιεῖ ὅλα τά προβλήματα καί ἐκεῖνος νά τά λύνει. 
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός νά μέ καθοδηγεῖ. 
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός νά μέ φωτίζει. 
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά ἡρεμεῖ τήν φουρτούνα τῆς καρδιᾶς μου. 
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος νά μέ δυναμώνει.
Θέλω Ἐκεῖνος, ὁ ἀγαπημένος Κύριος μου, ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μου, ὁ Σωτῆρας μου Χριστός μου, ὁ Ἕνας, ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος, τό Ἄλφα καί τό Ὡμέγα. Ὁ Θεός μου, ὁ Δημιουργός μου, ἡ ζωή μου, ἡ ἀγάπη μου, τό φῶς μου, νά μέ φωτίζει, νά μέ καθοδηγεῖ, νά μέ εὐλογεῖ.