Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΝΑΒΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟ KANYABUGURU IKIMPA TANZANIA ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ Π. ΣΩΣΘΕΝΗ ΤΟ 1978!!!

2022-08-05

ΕΔΩ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ!

Οἱ ἰθαγενεῖς στο χωριό Kanyabuguru βασανιζόταν μέ ἔλλειψη νεροῦ. Εἶχαν πρόβλημα μέ τό Παπικό Ἱερέα, πού δημιούργησε σκάνδαλα πολλά καί θεώρησαν, ὅ,τι ἡ ἔλλειψη νεροῦ ἔγινε ἐξ αἰτίας του καί τόν ἐξεδίωξαν ἀπό τό χωριό τους.

Τότε κάλεσαν τόν π. Σωσθένη νά προσευχηθεῖ πρίν ἀκόμη χειροτονηθεῖ ἱερεύς. Ἦταν τό 1978.

Ὦ τοῦ θαύματος ἀνέβλυσε καθαρό νερό στήν πηγή πού σήμερα ποτίζει τό χωριό.

Τότε ἔγινε καί ἡ θαυμαστή μεταστροφή ὅλου τοῦ χωριοῦ στήν Ὀρθοδοξία. Καί ὄχι μόνο αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ, ἀλλά καί τῶν γύρων χωριῶν καί σέ ὅλη τήν Καγκέρα.

Στήν Ἐνορία αὐτή κτίσθηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, πού ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ π. Παύλου Τιλιουγκάνια ἔχει μεγάλη πνευματική πρόοδο. Μόνο ἀπό αὐτή τήν ἐνορία προῆλθαν 4 Ἱερεῖς.

π. Παῦλος εἶναι παλαιός Ἱερεύς καί χειροτονήθηκε τό 1989 ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο, τότε τοποτηρητή Μητροπόλεως Εἰρηνουπόλεως.

Στίς 3/8 ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία καί προσκύνησε στό τόπο τοῦ θαύματος πού ἐπετέλεσε ὁ π. Σωσθένης καί ἔγινε ἡ αἰτία τῆς μεγάλης Ἱεραποστολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Μπουκόμπα.

Ἔψαλλαν τό τροπάριο τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί παρακάλεσαν τήν Κυρία Θεοτόκο νά εὐλογήσει νά κτισθεῖ στήν Χάρη της Ναός πού θά γίνει τό προσκύνημα τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων τῆς Τανζανίας καί ὄχι μόνο.