Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ... ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2022-11-02

Tό Νοσοκομεῖο μας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" νοσεῖ βαριά. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀφ' ἑνός ψάχνουμε γιά θεραπεία, ἀλλά πρωτίστως τό ἀφήνουμε στόν Ἱατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ἀλλά καί τῶν... Νοσοκομείων!

Σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα βάζουμε καί μεσάζοντες τούς Ἁγίους Γιατρούς Κοσμᾶ καί Δαμιανό τούς Ἀναργύρους. Αὐτό κάναμε καί στή μνήμη τους. Λειτουργήσαμε καί παρακαλέσαμε γιά τούς γιατρούς, τούς ἀσθενεῖς καί τό Νοσοκομεῖο. Περιμένουμε! Ἔχουμε ἐλπίδα!