Η ΤΡΙΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ!!!

2022-04-06

Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι ὁ ποιμένας σας, ἐφ' ὅσον θά συνεργάζεσθε μαζί μου ἐσεῖς οἱ Ἱερεῖς, οἱ Κατηχητές καί οἱ Ἐπιτροπές τῶν Ἐνοριῶν.*Μαζί θέλω νά μέ βοηθήσετε κάθε Ἐνορία νά ἔχει τόν Ἱερέα της, τό Ναό της, τό σπίτι τοῦ Ἱερέως, τό σχολεῖο, τό ἱατρεῖο.
Συμφωνεῖτε;

*Θέλω ἅγιοι ἱερεῖς νά μέ ἀγαπᾶτε, νά προσεύχεσθε γιά μένα. Νά ἀκοῦτε αὐτά πού θά σᾶς λέω καί θά σᾶς καθοδηγῶ.
Συμφωνεῖτε;

*Προσέξτε! Νά ἀγαπᾶτε τούς χριστιανούς, καί προπάντων τά παιδιά καί τούς νέους. Νά τελεῖτε Θ. Λειτουργίες νά τούς καθοδηγεῖτε στή σωτηρία καί τήν μετάνοια καί νά τούς διδάσκετε.
Συμφωνεῖτε;

*Προσέξτε! Μη κατηγορήσετε ποτέ τόν Ἐπίσκοπο, τούς συν εφημερίους σας, τούς χριστιανούς σας.
Συμφωνεῖτε;

*Νά εἶσθε μεταξύ σας ἀγαπημένοι καί ἐνωμένοι, νά ἔχετε καλές ἱερατικές οἰκογένειες.
Συμφωνεῖτε;

*Θέλω νά μέ βοηθήσετε, μέ τήν Ἱεραποστολή, νά γεμίσει ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό Τανζανούς. Ὅλοι νά εἴμαστε μία ποίμνη μέ ἕνα ποιμένα.

Συμφωνεῖτε;  


Ninakubali utume wa kuwa mchungaji wenu, mradi ninyi, mapadre, makatekista na kamati za parokia, mtashirikiana nami. 

* Kwa pamoja nataka mnisaidie kila parokia kuwa na kuhani wake, hekalu lake, nyumba ya kuhani, shule, daktari. Unakubali? Nataka ninyi, makuhani watakatifu, mnipende, mniombee. Sikiliza ninachokuambia nami nitakuongoza. Unakubali? 

* Kuwa mwangalifu! Wapende Wakristo, hasa watoto na vijana. Tekeleza Liturujia za Kimungu ili kuwaongoza kwenye wokovu na toba na kuwafundisha. Unakubali? 

* Kuwa mwangalifu! Kamwe usimlaumu Askofu, wanahabari wenzako, Wakristo wako. Unakubali? 

* Kupendwa na kuunganishwa kati yenu, kuwa na familia nzuri za mbinguni. Unakubali? 

*Nataka unisaidie, na Utume, ili kulijaza Kanisa letu na Watanzania. Sote tuwe kundi lenye mchungaji. Unakubali?