Η ΞΗΡΑΣΙΑ...

2022-10-28

Ἡ Μουάνζα εἶναι ἡ δεύτερη πόλη τῆς Τανζανίας μέ 5.000.000 πληθυσμό. Ἐδῶ τό 2007 τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἀνύψωσε τήν μέχρι τότε Ἐπισκοπή Μπουκόμπας σέ Μητρόπολη Μουάνζας, μέ πρῶτο Μητροπολίτη τόν Ἱερώνυμο. Τό προηγούμενο διάστημα καί μετά ἔγινε ἱεραποστολική προσπάθεια καί διαδόθηκε ἡ Ὀρθοδοξία σέ κωμοπόλεις τῆς περιοχῆς. Κτίσθηκαν καί ναοί μέ τή βοήθεια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολιτου Ἀργολίδος Ἰακώβου. Ὁ δέ μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος ἔκτισε τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 ἐπανιδρύθηκε ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας μέ τοποτηρητή τόν Θεφ. Ἀρούσας Ἀγαθόνικο. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 τοποθετήθηκε Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὀ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. Ἡ Μητρόπολη Μουάνζας καταργήθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022 καί συγχωνεύθηκε μέ τήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας, στήν ὁποία ἐκλέχθηκε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος ὁ Χρυσόστομος, ὁ δέ Σεβ. Ἱερώνυμος μετατέθηκε στήν χηρεύουσα Μητρόπολη Καμπάλας τῆς Ούγκάντας.

  • Τό διήμερο 26-27/10 εὐρισκόμενοι στήν περιοχή τῆς Μουάνζας, ἔγινε ἱεραποστολική περιοδεία σέ 4 Ἐνορίες. Στίς 26 Ὀκτωβρίου Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ναό Ἁγίου Δημητρίου Μάγκου. Δυστυχῶς οἱ χριστιανοί πολύ λίγοι, 12 χριστιανοί, 12 παιδιά καί 3 νέοι. Μᾶς εἶπαν οἱ λίγοι ἐκκλησιασθέντες, ὅτι λόγω τῆς... ξηρασίας ἔφυγαν ἀναζητῶντας τροφή. Ἐμεῖς ξέρουμε, ὅτι κάτι ἄλλο ἔχει φταίξει καί ἀπό τούς 1.500 βαπτισμένους ἔμειναν ἐλάχιστοι. Δέν κατηγορήσαμε τούς χριστιανούς. Κάναμε τόν σταυρό μας, ζητήσαμε συγγνώμην ἀπό τόν Κύριο γιά τά σφάλματα καί τίς ἐλλείψεις μας καί συνεχίσαμε γνωρίζοντας, ὅτι τά ψάρια στά δίχτυα τά στέλνει ὁ Μεγάλος Ψαρᾶς. Κάτι ἤθελε νά μᾶς πεῖ μ' αὐτό! Ἐμεῖς ὅμως συνεχίσαμε πιστεύοντας στό θαῦμα τῆς θαυμαστῆς ἀλιείας.


  • Τό ἀπόγευμα τῆς 26/10 ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Κινάγκο. Ἁγιασμός, κατήχηση μικρῶν καί μεγάλων, ἄκουσμα τῶν δυσκολιῶν τους, τσάϊ, φυστίκια καί ἐπιστροφή στή βάση μας.
  • Τήν ἄλλη μέρα 27/10 Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία Ἁγίου Λεοντίου Μουανιάμα. Θεία Λειτουργία, Κατήχηση μικρῶν καί μεγάλων, ὁμιλία ἀπό τό Κατηχητή, τράπεζα γιά ὅλους.
  • Τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψη στήν Ἐνορία Ἁγίας Χριστίνας Νγκάσε. Κι ἐδῶ Ἁγιασμός καί τά ὑπόλοιπα...

Κατάκοποι στήν ἐπιστροφή βλέπαμε, τήν ὥρα πού ὁ ἥλιος ἔδυε, νά ἀνατέλει ἡ "χαρά τῆς πίστεως" γιά τήν ὁποία μιλοῦσε σήμερα ὁ ἀπ. Παῦλος (Φιλ. 3, 1). Ὁ Κύριος, ὁ Μεγάλος Ψαρᾶς ξέρει Ἐκεῖνος, πότε θά γεμίζει τά δίχτυα. Τελικά θέλει πολλὴ ὑπομονή καί ὁ σποριᾶς καί ὁ ψαρᾶς! (Λουκ. 8, 15).