ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΨΑΛΛΟΥΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

2022-03-31

«Μεθ ημων ο Θεος...» από τους Ιεροσπουδαστες της Ιερατικης Σχολής.   
«Κύριε των δυνάμεων...» από τους Ιεροσπουδαστες της Ιερατικης Σχολής