ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ!!!

2022-05-12

"ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ"

   Μέ αὐτό τό σύνθημα ξεκίνησε τήν Δευτέρα 9/5 ἡ Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμ πας, μέ τήν εύλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου στό Κασίκι ζι, στούς χώρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων "ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ".

   Τήν Δευτέρα μετά τήν ἀφιξη τῶν Ἱερέων τελέσθηκε Ἁγιασμός καί ἔκανε εἰσαγωγική ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος.

   Τήν Τρίτη 10/5 ἡ Σύναξη ἀσχολήθηκε μέ τήν Κατήχηση πρό τοῦ Βαπτίσματος καί γιά τήν Θεολογία τοῦ Βαπτίσματος ἀπό τούς Θεολόγους Γιάννη Τούμπας καί Σεβαστιανός Μούτα.

    Τήν Τετάρτη 11/5 τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπιτροποι πρός τιμήν τῶν μεγάλων Ἱεραποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου φωτιστῶν τῶν Σλάβων.

   Ἐπικαλεσθήκαμε τούς Ἁγίους γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Ἱεραποστολῆς μας καί γιά τήν εἰρήνευση στήν Οὐκρανία μεταξύ τῶν ὁμοδόξων λαῶν.

    Ἔγινε εἰσήγηση γιά τό Τυπικό τέλεσης τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

    Ἐπίσης ἔγινε ἐκτεταμένη παρουσίαση τοῦ σχίσματος πού ἔχουν προκαλέσει οἱ Ρῶσοι καί προτάθηκαν τρόποι ἀντίστασης.

      Οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης θά ὁλοκληρωθοῦν τήν Παρασκευή 13/5.