"ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. ΜΕΙΝΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ"

2022-07-06

Αὐτό ἐξέφρασαν οἱ 15 νέοι πνευματικοί, πού χειροθετήθησαν τούς περασμένους μῆνες, καί συναντήθηκαν στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μπουκόμπας τό διήμερο 4-5 Ἰουλίου.

Ὁ Ἐπίσκοπος τούς παρουσίασε ἀφ ἐνός μέν τό μεγάλο πρόβλημα τῆς ἁμαρτίας καί ἀφ ἑτέρου τήν μεγάλη δύναμη τῆς μετάνοιας.

Οἱ Πνευματικοί διδάχθηκαν τό τυπικό τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καί συζήτησαν τούς τρόπους γιά τήν καλλίτερη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καί τήν καθοδήγηση του στήν μετάνοια.

Ἰδιαίτερα ὁ Ἐπίσκοπος ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν πνευματικῶν σχετικά μέ τήν ἐξομολόγηση τῆς νεολαίας, τά οἰκογενειακά προβλήματα πού ἀναφέ ρονται καί τήν συμμαρτυρία τῶν ὑποψηφίων Ἱερέων.

Μεγάλη εὐλογία ἦταν ἡ παρουσία καί ἡ ὁμιλία τοῦ Γέροντα π. Ἀποστόλου Ἀποστολάκη, πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μακρίνας Μπουκόμπας.

Ὁ Γέροντας Ἀπόστολος μίλησε γιά τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση μέσα ἀπό τήν μακρά πείρα του.

Καί ἡ παρουσία του καί οἱ λόγοι ἐντυπωσίασαν τούς νέους πνευματικούς.

Οἱ πνευματικοί, σ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ συμποσίου δόξασαν τόν Θεό, πού τούς ἀπεκάλυψε τό σπουδαῖο μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, πού ἦταν ἄγνωστο γιά τούς χριστιανούς τῆς Ἐπισκοπῆς.

Ὅταν ἔλαβαν τό λόγο οἱ πενυματικοί ὁμολόγησαν:

"Ζούσαμε σάν τούς Προτεστάντες πού ζητοῦσαν συγγνώμην μόνο ἀπό τό Θεό.

"Χάρηκαν πολλοί οἱ χριστιανοί, πού ἔμαθαν γιά τό μυστήριο. Ἔκλαιγαν στήν ἐξομολόγηση τους"

"Οἱ χριστιανοί μας νόμιζαν ὅτι ἡ ἐξομολόγηση εἶναι μόνο γιά τούς Καθολικούς"

"Νιώθουμε πολύ ἁμαρτωλοί, "Ἔχουμε ἐμεῖς ἀνάγκη γιά ἐξομολόγηση"

Τήν Τρίτη 5/7 ἔγινε συλλείτουργο, στόν Ἐπισκοπικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅπου προεξῆρχε ὁ Ἐπίσκο πος καί τιμήθηκε ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης.

Στήν ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκοπος παρουσίασε τόν Ὅσιο, ὡς παράδειγμα μοναχοῦ καί ἱεραποστόλου, ἀφοῦ μετέστρεψε τούς ἐξισλαμισθέντες κατοίκους τῆς Κρήτης καί τῆς Κύπρου.

Ἐπίσης τόνισε τήν Ἱεραποστολή, τήν ὁποία διεξάγουν Ἁγιορεῖτες Μοναχοί σ' ὅλη τήν Ἀφρική μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. Θεοδώρου.

Ἡ συνάντηση αὐτή ἦταν ἴσως τό σημαντικότερο βῆμα στήν 60χρονη πνευματική πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἐπισκοπή.

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ!!!