Κλαίει ὁ Χριστός...

2023-03-06

Κλαίει ὁ Χριστός. γιατί εἶναι ὁ Μόνος, πού κλαίει γιά μᾶς ἀληθινά, γιατί πονᾶ περισσότερο, ὅσο κανένας ἄλλος πάνω στὴ γῆ! Κλαίει ἡ Παναγιά, πού πόνεσε πάνω στό Γολγοθᾶ καί συμπονᾶ ὅλες τίς μανᾶδες, ὅπου γῆς!  Κλάψαμε καί μεῖς ἐδῶ στήν Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας, ὅταν τό μάθαμε. Γιατί τόν Νοέμβριο καί μεῖς κλάψαμε αὐτούς πού πνίγηκαν μέ τό ἀεροπλάνο πού ἔπεσε στή λίμνη Βικτώρια, κλάψαμε τόν Ἰανουάριο καί γιά ὅσους σκοτώθηκαν στό λεωφορεῖο, πού ἀνατράπηκε καθώς πήγαινε γιά Ντάρ Ἐσ Σαλάμ. Κλάψαμε καί προσευχηθήκαμε καί μεῖς γιά ὅλους καί γιά δικούς καί γιά ἄλλους, γιατί, ὅπως τραγουδᾶμε στο "Φιλντισένιο καραβάκι". "Είδα χώρες, είδα τόπους πικραμένα είδα τα παιδιά, Κόσμο εγνώρισα κι ανθρώπους κι έβαλα πόνο στη καρδιά. Δεν αλλάζουν οι ανθρώποι, ἔχουνε βάσανα κι εκεί.''

κ. Χρυσόστομος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικῆς Τανζανίας