ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

2023-02-14

Στήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Αἰκατερίνα ἀφιερώνουν τόν Σύνδεσμο τους οἱ νέοι τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας, τήν νεαρή Ἁγία τῆς Ἀφρικῆς, ἔχοντας την παράδειγμα καί προστάτη.

Οἱ 40 νέοι ἀπό ὅλη τήν Ἐπισκοπή, συνῆλθαν σέ συνάντηση στήν Μπουκόμπα στίς 11-12/2 φιλοξενούμενοι τῆς Ἐπισκοπῆς.

Τήν πρώτη μέρα 11/2, ἄκουσαν τίς εἰσηγήσεις τοῦ Ἀρχιμ. Σωφρόνιου Γκουτζίνη Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Ξάνθης μέ θέμα: «Ἐνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία καί μεταξύ μας» καί τοῦ Γιάννη Τούμπα Θεολόγου μέ θέμα: «Ἡ θέση τῶν νέων μέσα τήν Ἐκκλησία» στή πρώτη συνεδρίαση τους στίς 11/2.

Στή δεύτερη μέρα 12/2 ἀφοῦ ἄκουσαν τόν Ἐπίσκοπο τους κ. Χρυσόστομο πού μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἀνάγκη ὀργάνωσης τῶν Ὀρθοδόξων νέων», ἔκαναν ἐκλογές καί ἐξέλεξαν 7μελές Δ.Σ., πού θά ὀργανώνει τήν δράση τῶν νέων στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας.

Οἱ νέοι πῆραν σοβαρές ἀποφάσεις πού θά βοηθήσουν πραγματικά τήν Ἐπισκοπή. Πρότειναν νά καλλιεργήσουν τά κτήματα τῆς Ἐπισκοπῆς, ἀφοῦ σχεδόν ὅλοι οἱ νέοι μας εἶναι γεωργοί, γιά τήν τροφοδότηση τῶν Ἰδρυμάτων τῆς Ἐπισκοπῆς, ὅπουν τρέφονται σήμερα 500 νέοι. Μέ τήν βοήθεια τῆς Ἐπισκοπῆς ἀποφάσισαν νά βάλλουν μελίσσια καί νά δημιουργήσουν κηροπλαστεῖο γιά τίς ἀνάγκες τῆς λατρείας τῶν Ναῶν μας.

Ἀποφάσισαν νά προβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία προσκαλώντας τούς ἄλλους Τανζανούς νέους μέ ἐκπομπές στά τοπικά ραδιόφωνα καί τήν κυκλοφορία νεανικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλάδιου. Θά γίνει προσπάθεια καταγραφῆς καί ὀργάνωσης τῶν νέων κατά Ἀρχιερατικές Περιφέρειες καί κυρίως κατά Ἐνορίες. Στίς Ἐνορίες σέ συνεργασία μέ τούς Ἱερεῖς καί τούς Κατηχητές θά ὀργανωθοῦν ἑβδομαδιαῖες Κατηχητικές καί Ἁγιογραφικές συναντήσεις. Μεγάλη εὐκαιρία βίωσης τῆς ὀρθόδοξης ζωῆς δίνεται στούς νέους μέ τήν συμμετοχή τους στίς Κατασκηνώσεις, ὅπου καί σάν σάν στελέχη θά συνοδεύουν τά μικρότερα παιδιά.