ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ!!!

2022-09-28

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο αείμνηστου πατρός Παντελεήμονος Πούλου στην Επισκοπή Μπουκόμπας.

Τον γνωρίσαμε στα τελευταία του. Νιώσαμε την αγάπη του. Θαυμάσαμε τη φλόγα της ψυχής του.

Με τα 40 άμφια, που μας προσέφερε, ντύναμε ομοιόμορφα και σεμνά τους ιερείς της Επισκοπής μας, που από τότε τον μνημονεύουν όλοι.