Νά ἀγαπήσεις αὐτά, πού ἀγάπησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἁγία Γραφή, Θεία Λειτουργία καί Ἱεραποστολή_".

2023-11-15
      Στό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μουάνζας γιορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομου, μέ τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ διακόνου Λεοντίου Ja kobo.       Συμμετεῖχαν οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι Μουάνζας π.Θεόδωρος, Γκέϊτας π. Ἰωάννης, οἱ ἱερεῖς Ἀθανάσιος πνευματικός πατέρας τοῦ χειροτονηθέντος, π. Παῦλος, π. Ἐφραίμ καί διάκονος Πορφύριος. Παρόντες στό Ναό καί οἰ ὀρθόδοξοι γονεῖς τοῦ π. Λεοντίου καί οἱ σπουδαστές τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ "ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ", πού ἔψαλλαν καί χάρηκαν γιά τή χειροτονία τοῦ συμμαθητή τους.

Στό λόγο του ὁ Ἐπίσκοπος πρός τόν χειροτονούμενο ἀνέφερε λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιά τήν Ἱερωσύνη. 

"_Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἀνώτερη τῶν ἀγγέλων καί τοῦ βασιλέως. Ἡ δέ καθαρότητα τοῦ ἱερέως πρέπει νά εἶναι καθα ρώτερες καί ἀπό τίς ἀκτἰνες τοῦ ἥλιου. Νά ἀγαπήσεις αὐτά, πού ἀγάπησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἁγία Γραφή, Θεία Λειτουργία καί Ἱεραποστολή_".

Μετά τήν Θεία Λειτουργία οἱ σπουδαστές τοῦ Κολλεγίου παρουσίασαν ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος Ἐπισκόπου τους καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος συμμαθητοῦ τους π. Λεοντίου, στόν ὁποῖο προσέφεραν δῶρα τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τους. Ὁ νέος ἐφημέριος θά ἄναλάβει τήν διαποίμανση τῆς νεοιδρυθείσης Ἐνορίας Ἁγίου Σάββα Mwanza καί Ἁγίας Χριστίνας Ngase. Τοῦ εὐχόμαστε, Ἄξιος!