ΝΕΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ!!!

2022-04-19

    Γιά τήν καλλίτερη τῆς μεγάλης σέ ἔκταση Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας τό Ἐπισκοπικό Συμβούλιο ( 14/4) ἀποφάσισε τήν ἵδρυση καί νέων Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν καί διορισμό νέων Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων. 

Ἔτσι οἱ τρεῖς (3) ἕγιναν ἑπτά (7) Περιφέρειες. 

 Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίστροπος Αἰδ. π. Παῦλος Καγκόμα 

 Οἱ Ἀρχιερατικές Περιφέρειες καί οἱ Ἐπίτροποι τώρα εἶναι ἐξῆς: 

1η Μπουκόμπας Αἰδ. Σπυρίδων Καϊζιλέγκε. 

2η Καράγκουε Αἰδ. Καλλίνικος Ρουεγεμάμου.

3η Γκέϊτας Αἰδ. Ἰωάννης Τζάκοβο. 

4η Μουάνζας Αἰδ. Θεόδωρος Κατζούνκε.

5η Μουλέμπας Αἰδ. Ἐλευθέριος Ντουγκούγιε. 

6η Ἰκίμπας Αἰδ. Παῦλος Καγκόμα. 

7η Κυέρουας Αἰδ. Δαμιανός Καρόλυ.

     Οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι θά συμμετέχουν τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί θά ἐκπροσωποῦν τήν Ἐπισκοπή στήν περιοχή τους.


Ο νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Κυερούας Αἰδ. π. Δαμιανός Καρόλυ μετά την χειροθεσία του σε Πρωτοπρεσβύτερο.


Ο Επίσκοπος και οι συλλειτουργοί ιερείς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Κυερουας στο σύνθρονο.


Κύριε, Κύριε επιβλέψον εξ ουρανού και είδε. Και επισκέψαι την αμπελον ταυτην και καταρτισαι αυτήν ην εμφυτεύσεν η δεξιά σου.