Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ… ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ… ΦΥΤΩΡΙΑ

2023-02-14

Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ... ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... ΦΥΤΩΡΙΑ

Μέσα σέ κλῖμα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης οἰ χριστιανοί τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς πόλεως τῆς Μπουκόμπας ὐποδέχθηκαν τό νέο κληρικό τόν διάκονο π. Ἰωσήφ Ἰωσαφάτ Καζόμπα, πού χειροτονήθηκε τήν Κυριακή 12/2/2023.

Ὁ π. Ἰωσήφ γεννήθηκε ἀπό ὀρθόδοξη οἰκογένεια καί ἀπό μικρός ἤθελε νά γίνει κληρικός. Εἶπε: «Ἤμουν μικρό παιδί, ὅταν ἔβλεπα τόν ἱερέα νά λειτουργεῖ μέ τά ὡραῖα ἄμφια του καί μέσα μου γεννήθηκε ὁ πόθος νά γίνω ἱερέας». Ὁ ἱερέας πού τόν ἐνέπνευσε καί τόν μεγάλωσε ἦταν ὁ π. Νικόλαος Ρουμπίσο, ὁ δεύτερος Τανζανός ἱερέας πού χειροτονήθηκε στό Ναϊρόμπι τό 1986 ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο. Αὐτός μᾶς δείχνει πόσο ἐμπνέει καί μαγνητίζει τό παράδειγμα τοῦ καλοῦ ἱερέως στήν καλλιέργεια τῆς κλίσης τῶν νέων πρός τήν ἱερωσύνη.

Ἡ κλίση του καλλιεργήθηκε ἰδιαίτερα ἀπό τόν π. Παῦλο Καγκόμα ἐφημέριο τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ρουμπάλε. Μετά τήν ἀποφοίτηση του ἀπό τό Γυμνάσιο τοῦ «ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΘΕΝΗ» Ρουμπάλε, στάλθηκε στήν Ἱερατική Σχολή «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ» Μπουκόμπας. Ἔδειξε μεγάλη πρόοδο καί στά θεολογικά μαθήματα, ἔμαθε νά ψάλλει βυζαντινά καί ἰδιαίτερα προόδευσε ἠ ἱεραποστολή πού ἀνέλαβε σέ συνοικία τοῦ Καγκόντο τῆς Μπουκόμπας.

Ἡ χειροτονία αὐτή εἶναι καρπός τῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Γυμνασίου καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς. Αὐτό δείχνει τό σπουδαῖο ρόλο στήν πρόοδο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού ἔχουν τά Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας καί πόσο.

Ἡ χειροτονία του πραγματοποιήθηκε ἐν μέσω πολλῶν νέων πού εἶχαν προσέλθει ἀπό ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἐπισκοπῆς γιά νά ὀργανώσουν τό Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων Νέων «ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ».