Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

2022-01-25

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΧΡΙΣΤΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μήνυμα πρός ὅλον τόν κόσμον νά προστατέψει τούς πρόσφυγες πού χάνονται κάθε χρόνο στά νερά τῆς Μεσογείου, δίνει ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β', μιλώντας ἀπό τόν χῶρο ὅπου βρῆκε καταφύγιο ἡ Ἁγία οἰκογένεια κατά τήν «Φυγήν εἰς Αἴγυπτον», ἕνα γεγονός πού τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας στίς 26 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας ἀκριβῶς δίπλα ἀπό τό ἁγιασμένο πηγάδι, ὅπου σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἤπιε νερό ἡ Παναγία μέ τόν Γέροντα Ἰωσήφ καί τόν Ἰησοῦ Χριστό, στόν πολυαιώνιο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παλαιοῦ Καΐρου, κάτω ἀκριβῶς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος τονίζει ὅτι ἡ Ἁγία Οἰκογένεια -ἦρθαν ὡς Πρόσφυγες στήν εὐλογημένη Χώρα τοῦ Νείλου.

«Αὐτός ὁ χῶρος, ἡ θεοβάδιστη χώρα τῆς Αἰγύπτου φιλοξένησε στά σπλάγχνα της τόν μικρό Χριστό, γιά νά ἔχει ἀπό τότε μέχρι σήμερα τήν εὐλογία μίας μεγάλης και φιλόξενης καί ἱσχυρῆς χώρας. Καί σέ αὐτήν τή χώρα, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, μέ τόν ἠγαπημένο Υἱό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἦρθαν ὡς πτωχοί πρόσφυγες, ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στό κόσμο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ
ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΗΡΩΔΕΣ

Προφυλάξτε εἰδικά τά παιδιά τούς πρόσφυγες, ὅπως ἡ Αἴγυπτος προστάτεψε τότε τόν Ἰησοῦ ἀπό τόν Ἠρώδη.

« Ἡ Ἑλλάδα μας καί τό διαμάντι τῆς Μεσογείου, ἡ Κύπρος ἀποτελοῦν μέ τήν Αἴγυπτο τρία μετερίζια ἀγάπης καί ἐλπίδας τῶν Λαῶν, τά ὁποία δίνουν τό δικό τους μήνυμα: Δέν πρέπει νά πεθαίνουν παιδιά στήν εἰρηνική θάλασσα τῆς Μεσογείου, ὅπως τότε μέ τόν Ἠρώδη, καί νά γίνεται ἡ θάλασσα νεκροταφεῖο καί σφαγεῖο μικρῶν παιδιῶν».

«Ἀπό αὐτό τό πηγάδι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στέλνουμε ἕνα μήνυμα ἀγάπης σέ ὅλους τούς Λαούς, γιά τά παιδιά, αὐτά τά ὡραῖα πλάσματα τοῦ Θεοῦ, γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν μία φιλόξενη ἀγκαλιά».

«Καλά Χριστούγεννα, Εὐλογημένο τό 2022, γεμάτα ἀπό ἀγάπη, ἐλπίδα καί εἰρήνη. Καί ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού ὡς πρόσφυγας ἦρθε σέ αὐτά ἐδῶ τά μέρη, νά εἶναι γιά ὅλους ἕνα Φῶς, ἕνα ἀστεράκι γεμάτο ἀπό ἀγάπη, δικαιοσύνη καί εἰρήνη. Χρόνια Πολλά και Εὐλογημένα»!!!