Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΕΓΗ!!!

2022-07-21

Ὁ μεγάλος προφήτης Ἠλίας ἀπέκτησε στέγη στό Kihumuro τῆς ΒUΚΟΒΑ, ὅπου καί τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο κ. Χρυσόστομο καί τούς Αἰδ. π. Παῦλο Tiluganya, παλαιό ἱερέα χειροτονία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 'Aλβανίας Ἀναστασίου, καί π.Σάββα Joseph.

Στόν πλινθόκτιστο Ναό μεταφέρθηκαν καί τοποθετήθηκαν οἱ Δεσποτικές Εἰκόνες καί τοῦ πυρφόρου Προφήτη Ἠλία, γιά τοῦ ὁποίου "τήν δυνατή πίστη καί τήν δυνατή προσευχή" μίλησε στό κήρυγμα του ὁ Ἐπίσκοπος.

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἄκουσε ὁ Ἐπίσκοπος τούς χριστιανούς νά τοῦ διεκτραγωδοῦν τό μεγάλο πρόβλημα τους μέ τήν ἀπουσία πόσιμου νεροῦ καί τήν ἀνάγκη ἵδρυσης παιδικοῦ σταθμοῦ γιά τά μικρά νήπια.

Ὁ Ἐπίσκοπος παρουσίασε στούς χριστιανούς τόν κ. Σίβλεστρο Joseph ὡς τόν ὑποψήφιο Ἐφημέριο τους, ὁ ὁποῖος σύντομα θά χειροτονηθεῖ καί θά τούς ἐξυπηρετεῖ ὡς πνευματικός πατέρας.

Οἰ δέ χριστιανοί πρότειναν τόν κατηχητή τους Aloys George γιά ὑποψήφιο ἱεροσπουδαστή γιά τήν Ἱερατική Σχολή Μπουκόμπας.

Παρακαλέσαμε τόν ζηλωτή Ἠλία νά μᾶς χαρίσει δυνατή προσευχή, δυνατή πίστη καί δυνατή προσμονή στήν ἐμφάνιση τοῦ πρίν ἀπό τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου!